Letní škola – informace a přihláška

zamek

SEJDEME SE NA ZÁMKU

LETNÍ ŠKOLA PEDAGOGŮ ZE SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČESKÝ BROD

MÍSTO:
zámek Kostelec nad Černými lesy (středisko služeb Školního lesního podniku České zemědělské univerzity Praha – www.slp.cz)

ČAS:
pondělí 22. 8. 2016 – středa 24. 8. 2016

Přihláška na Letní školu

Souhrnný program:

Den Dopolední blok (8:30 – 12:00) Odpolední blok (13:30 – 17:00)
PO Čtenářské dílny I Čtenářské dílny II
Feuerstein I Feuerstein II
Inkluze I Inkluze II
Dramatizace I, II
ÚT Dramatizace I Dramatizace II
Využití iPadů I Využití iPadů II
Supervize Děti s diagnózou ADHD
ST Řečová výchova dětí v MŠ
Matematika  
Děti a pohyb I Děti a pohyb II

Letní škola pedagogů  Sejdeme se na zámku je  součástí  aktivit  projektu  „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“,  reg.  č. CZ.023.68/0.0/0.0/15_005/0000148,  který je  financován  z  Evropského  sociálního fondu, z  rozpočtu  České  republiky, z rozpočtu  města  Český  Brod  a z rozpočtů  vybraných obcí ORP Český Brod a pro pedagogy ze zapojených škol je zdarma.

Druhé společné setkání zástupců MŠ a ZŠ ORP Český Brod

3_01

2. června 2016 se v hájence na Vrátkově konalo druhé společné setkání zástupců MŠ a ZŠ ORP Český Brod. Program setkání byl velice bohatý. Mimo jiné byly představeny plánované vzdělávací aktivity na hájence (tzv. projektové dny pro školy), zástupci škol obdrželi detailní program letní školy pro pedagogy, domluvily se termíny setkání škol na začátku školního roku 2016/2017. Po skončení pracovní části následovala procházka lesem a opékání buřtů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA