Další informace k letní škole

Vážené paní učitelky,
vážení pánové učitelé,

srdečně vás zveme již na 2. ročník Letní školy pedagogů ORP Český Brod. Semináře jsme vybírali s ohledem na váš zájem zjištěný v předběžném průzkumu a dotazníkovým šetřením MŠMT. Nechybí ani témata „Šablon“.  Večerní blok jsme v letošním roce vyčlenili pro neformální předávání zkušeností. Přejeme vám klidné prázdniny a těšíme se na společné setkání na zámku.

Za realizační tým
Ing. Jiřina Soukupová,
manažerka projektu

 

Letní škola pedagogů  Sejdeme se na zámku je  součástí  aktivit  projektu  „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“,  reg.  č. CZ.023.68/0.0/0.0/15_005/0000148,  který je  financován  z  Evropského  sociálního fondu, z  rozpočtu  České  republiky, z rozpočtu  města  Český  Brod  a z rozpočtů  vybraných obcí ORP Český Brod a pro pedagogy ze zapojených škol je zdarma.

 

Děti a pohyb – Mgr. Renáta Tejnská, Mgr. Vladimír Ševčík

Instrumentální obohacování dle FEUERSTEINA – PaedDr. Květa Husová

Řečová výchova dětí v MŠ v praxi – Mgr. Anežka Kejřová

Aby se učili všichni – Mgr. Markéta Literová

Čtenářské dílny v praxi základní školy – Mgr. Hana Lipková

Zbrklé, neklidné dítě, aneb co doma a ve škole s dítětem s diagnozou ADH, ADHD – PhDr. Lidmila Pekařová

Jak na inkluzi ve školách – Mgr. Martina Habrová

Dramatizace pro učitele MŠ a ZŠ – Mgr. Roman Musil

Supervize v učitelské profesi – Mgr. Lenka Kohoutková