Matematický jarmark Českobrodska

Společný projekt pro děti ze základních škol z Českého Brodu a okolí.

Organizuje Pracovní skupina pro matematickou gramotnost pro všechny základní školy na území ORP Český Brod. 

Matematický jarmark proběhl 17. června 2021 v Ekocentru na Vrátkově (v hájence) u Českého Brodu. Zúčastnily se 4 ZŠ a okolo 100 dětí. Všichni si to velmi užili. Děkujem všem za účast, byli jste skvělí.

Leták projektu

Kritéria projektu

  • Učitelé/učitelky mohou třídy přihlásit nejpozději do 30. 4. 2021 ZDE

Aktivita je součástí projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.