Mateřská škola Přišimasy, okres Kolín

MS_Prisimasy

Adresa: Přišimasy 42, 282 01 Český Brod
IČ: 75034328
Datum vzniku školy: 1979
Zřizovatel: Obec Přišimasy
Ředitel školy: Bc. Marta Vykouřilová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 4
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 1
Počet dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 35 (35, 35)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 35 (35)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, 2016): 5 (0, 0)
Webové stránky http://www.msprisimasy.cz/

Charakteristika školy:

MŠ Přišimasy má dlouholetou tradici. Je umístěna v přízemní budově č.p.42 bývalé školy ve středu obce. Děti mají k dispozici prostornou hernu, která slouží jako ložnice, jídelnu, šatnu a WC s umývárnou. Součástí MŠ je kuchyň. Prostorové a hygienické podmínky umožňují přijmout 25 dětí. Od 1. září 2013 byla kapacita MŠ navýšena o 10 dětí. V rekonstruované budově č. 54 vzniká odloučené pracoviště, jehož součástí je nově zřízená výdejna stravy. Obě budovy jsou propojeny přilehlou zahradou.

Do jednotlivých tříd jsou většinou děti zařazovány podle věku. V případě, že děti převyšují kapacitu dané třídy, jsou zařazeny do jiného ročníku. Tímto mohou vzniknout heterogenní (smíšené) třídy.

  • MŠ- třída Žabiček ve věku od 2 do 4 let
  • MŠ-třída Sluníček od 5 do 7 let

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován do třídních vzdělávacích plánů.

Výchova a vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se vyskytnou v průběhu dne. Řízené a spontánní aktivity jsou v přirozené rovnováze. Záměrem je, aby dítě v rozsahu svých individuálních možností získalo fyzickou zdatnost, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho rozvoj a učení. Všechny činnosti obsahují prvky hry, tvořivosti, prožitkového učení, smyslového vnímání a relaxace.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs