V Českém Brodě česky s lehkostí a hezky

Projekt obsahoval 12 osmdesátihodinových jazykových kurzů pro skupinku max. 6 dětí a zúčastnilo se jej 24 dětí ve věku 14 -18 let. Děti se seznamovaly s českým jazykem tak, aby se počátkem školního roku mohly integrovat do českého vzdělávacího systému na různých stupních.

Registrační číslo projektu: 0059/15ÚUKR_JK/2022

Termín realizace: 3. 5. – 31.8. 2022

Předpokládané náklady:  636 000 Kč

Spoluúčast: 0 Kč

 

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs