Vzkvétání škol Českobrodska

Projekt „Vzkvétání škol Českobrodska“ navazuje na předchozí projekt „Sdílené radosti a strasti škol III“, realizovaný v letech 2018 – 2021. Vedle předškolního vzdělávání a základního školství zahrnuje také oblast základního uměleckého vzdělávání. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v městech a obcích správního obvodu ORP Český Brod.