Českobrodsko společně

Název projektu: Českobrodsko společně

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 č. 5/2023/ICOBCE

Poskytnutá částka: 1 719 000 Kč

Lhůta pro realizaci: 15.1.2023 – 31.12.2023

Cíl projektu: projekt je určen občanům migrujících z Ukrajiny se zvláštním zřetelem na jejich
adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví a rozvoj řečových dovedností
v českém jazyce, zkvalitnění soužití mezi držiteli dočasné ochrany a většinovou
společností a snížení sociálního vyloučení držitelů dočasné ochrany. Cílovou
skupinou jsou i trvalí rezidenti Českobrodska, jimž chceme zprostředkovat možnost
blíže se seznámit s ukrajinskými občany a navázat s nimi hlubší osobní vazby.

 

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs