Všem pedagogům, pracovníkům škol, dětem i rodičům přejeme úspěšné zahájení nového školního roku, ale především celý školní rok plný pohody a hlavně zdraví!