Českobrodsko společně

Díky podpoře Ministerstva vnitra ČR probíhá v Českém Brodě projekt Českobrodsko společně, jehož smyslem je podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí a dospělých na české prostředí, podporu jejich duševního zdraví, rozvoj jazykových dovedností, přípravu na nástup do tuzemských škol nebo do zaměstnání.

Občanům Ukrajiny pod dočasnou ochranou s platným vízem nabízíme kurzy češtiny. Účast na kurzu nepředpokládá předchozí znalost jazyka. Smyslem je překonat počáteční ostych a osvojit si základy češtiny s tím, že důraz je kladen na běžnou komunikaci na ulici, v obchodě, ve škole, v práci. Kurz probíhá na adrese Žižkova 507, Český Brod.

Další kurzy českého jazyka:

Z dotačního programu MV ČR budou pořádány také:

jiné: 

výtvarné rukodělné dílny:

jednodenní poznávací výlety po ČR:

víkendové, týdenní pobyty a příměstské tábory:

Přihláška na tábory, bezinfekčnost, GDPR – fotky, osobní údaje, přihlášení na tábor je možné i ZDE, přes Google formulář.

Kontakt: Mgr. Inga Cebotari, cebotari.ingavv@gmail.com, +420 736 727 014 

Aktivity Českobrodsko společně jsou pořádány v rámci projektu na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs