Organizační struktura

Sněm DSO

Nejvyšším orgánem svazku je Sněm DSO a tvoří jej pět zástupců Města Český Brod a čtyři zástupci obce Doubravčice. Sněm schvaluje rozpočet, majetkové smlouvy, dotace a další zásadní záležitosti fungování DSO. Sněm působil ve složení:

 • Mgr. Jana Halaxová – ředitelka MŠ Doubravka
 • Ing. arch. Markéta Havlíčková – místostarostka města Českého Brodu – od 28. 11. 2022
 • Mgr. Kristýna Holubová – místostarostka obce Doubravčice
 • Tomáš Charvát – zastupitel města Český Brod
 • Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod
 • Ing. Jakub Nekolný – zastupitel města Český Brod
 • PaedDr. Jana Novotná – pedagog z obce Doubravčice
 • Jaroslav Prkno – starosta obce Doubravčice
 • Ing. Jiřina Soukupová – předsedkyně DSO
 • Ing. Olga Žídková – referentka školství pro správní obvod ORP Český Brod – do 28.11.2022

Předsednictvo DSO

Předsednictvo tvoří dva zástupci Českého Brodu a jeden z Doubravčic. Předsednictvo řídí DSO mezi jednotlivými sněmy a je mimo jiné odpovědné za jeho hospodaření.

 • Ing. Jiřina Soukupová – předsedkyně DSO
 • Jaroslav Prkno – místopředseda DSO
 • Ing. Jakub Nekolný – člen předsednictva DSO

Kontrolní komise DSO

Kontrolní komise schvaluje účetní závěrku a kontroluje hospodaření DSO. Kontrolní komise působila ve složení:

 • Mgr. Kristýna Holubová – předsedkyně kontrolní komise
 • PaedDr. Jana Novotná – členka kontrolní komise
 • Tomáš Charvát – člen kontrolní komise

Ekonomka DSO:

 • Ing. Gabriela Záhrobská – ekonomka DSO od 1. 7. 2022
 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs