MAP

Místní akční plán pro výchovu a vzdělávání pro správní obvod ORP Český Brod (MAP ORP ČB)

Řídící výbor / Dokumenty

Cíle MAP v rámci regionálního školství:

  1. Zavést priority vzdělávací politiky MŠMT a krajů do praxe.
  2. Zlepšit strategické řízení škol a spolupráci v území a systémově zlepšit kvalitu škol
  3. Podpořit vznik partnerství, která napomáhají ke zkvalitňování vzdělávání zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji spolupráce dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže, tzn. partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích organizací v místě jako jsou NNO, školní družiny, soukromé vzdělávací instituce, mentoři a konzultanti pro vzdělávání, knihovny apod.
  4. Vyhledat a podpořit místní lídry a odborníky ve vzdělávání.
  5. Umožnit vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.
  6. Otevřít partnerské diskuse v území – např. o vzniku svazkových škol.

MAP zahrnuje tvorbu strategického rámce pro rozvoj vzdělávání, diskuzi o projektech, které by se v MŠ a ZŠ mohly realizovat (vč. investičních projektů), stanovení priorit na co se zaměřit, společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Zpracování dokumentu je rovněž nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o podporu z různých dotačních zdrojů.

V procesu plánování hraje významnou roli Řídící výbor, který projednává a schvaluje podklady k tvorbě MAP a schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Výstupy místního akčního plánování:

  • aktualizovaná Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v ORP Český Brod do roku 2025
  • Strategický rámec MAP – stanovení priorit do roku 2023 a Dohoda o investicích
  • Roční Místní akční plán (MAP) s vymezenými opatřeními, odpovědností a termíny
 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs