Poradenské služby

1_poradnaPedagogicko-psychologická poradna – samostatné školské poradenské zařízení pod záštitou:

ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.

Adresa: Náměstí Arnošta z Pardubic 12, 282 01  Český Brod

 

NABÍZENÉ SLUŽBY

  • posouzení vývojové úrovně dítěte, vyšetření školní zralosti, odklady školní docházky,
  • adaptační obtíže dítěte ve škole,
  • včasná psychologická a speciálně pedagogická diagnostika vývojových poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie apod.) a následná individuální péče,
  • diagnostika poruch chování a poruch pozornosti,
  • reedukace poruch učení a chování,
  • konzultace a metodická podpora rodičům, pedagogickým pracovníkům a školám,
  • kariérové poradenství u žáků základních i středních škol,
  • pomoc při řešení výukových a výchovných problémů a problémů v osobnostním a sociálním vývoji dětí a dospívajících.

Podrobné kontakty / Web / Mapa

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs