Podzimní adaptační skupiny v Českém Brodě

Podzimní adaptační skupiny v Českém Brodě probíhaly od začátku září 2022 do konce roku, byly určeny pro děti od 3 do 18 let, které se nepodařilo z kapacitních důvodů umístit do žádné školy, a navázaly na předcházející projekt. Pro předškolní děti byl režim adaptační skupiny nastaven jako v české mateřské školce, včetně stravování.

Děti si osvojovaly běžnou slovní zásobu při denních činnostech. Skupinu vedla vždy jedna česká a jedna ukrajinská lektorka. Pro děti ve věku 6-18 let se též pokračovalo v aktivitách minulého projektu zajišťováním volnočasových aktivit v češtině, setkáváním se s českými dětmi a podporou on-line výuku s následným dovysvětlením zde. Vyvrcholením byl několikadenní pobyt v Jizerských horách.

Registrační číslo projektu: 0108/17/UKR_AS2/2022

Termín realizace: 1. 9. – 31. 12. 2022

Předpokládané náklady:  945 000 Kč

Spoluúčast: 0 Kč

 

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs