Dobrovolný svazek obcí

Identifikační údaje:

Název svazku:Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
Sídlo svazku:náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO:09748989
ID datové schránky:bc7fhwe
Číslo účtu:123-3397640287/0100
Kontaktní telefon:703 143 830
Email: skolyorp@cesbrod.cz
Webové stránky: https://skoly-orp-cb.eu/
Den vzniku: 14. 12. 2020

Členové svazku:

  • Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, PSČ 282 01, IČ: 00235334
  • Obec Doubravčice, Obecní 94, Doubravčice, PSČ 282 01, IČ: 00235369

Svazek je zapsán do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.

Předmět činnosti:

Spolupráce členů v oblasti školství, zejména pak při výstavbě a provozu nové základní školy na území města Český Brod a na území obce Doubravčice dle bodu II. 8. stanov, a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí.

 

Organizační struktura

Základní dokumenty

Hospodaření svazku

Pozvánky na zasedání

Svazková škola

Spolupracující obce

 

 

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs