Českobrodsko společně II

Název projektu: Českobrodsko společně II

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2024 č. 7/2024/OBCE KOL1

Poskytnutá částka: 1.330.000,- Kč

Lhůta pro realizaci: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Cíl projektu: projekt je určen občanům migrujících z Ukrajiny se zvláštním zřetelem na jejich adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví a rozvoj řečových dovedností v českém jazyce, zkvalitnění soužití mezi držiteli dočasné ochrany a většinovou společností a snížení sociálního vyloučení držitelů dočasné ochrany. Cílovou skupinou jsou i trvalí rezidenti Českobrodska, jimž chceme zprostředkovat možnost blíže se seznámit s ukrajinskými občany a navázat s nimi hlubší osobní vazby.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs