Aby se učili všichni

M_Literova

Mgr.  Markéta Literová

Vystudovala PřF UK v Praze, obor učitelství matematiky a biologie, učila na ZŠ, jazykové škole i na Gymnáziu. Zakladatelka mateřského centra Svítání v Nymburce, 4 roky radní města Nymburka. 4 roky byla též ředitelkou Step by Step ČR, o.p.s. (vzdělávací program Začít spolu), je statutární zástupkyní (členkou výboru) Stálé konference asociací ve vzdělávání, z.s., má tři děti

 

 

„Aby se učili všichni“ aneb jak připravovat hodiny praktické matematiky a projektové vyučování v matematice. Seminář vychází z MBTI typologie, poskytuje konkrétní náměty, jak pracovat s různorodostí skupiny, přibližuje konstruktivistické principy vzdělávání a přináší praktické ukázky práce ve třídě tak, aby všichni byli zapojeni, ale nikoliv prací na jednom úkolu. Na práci ve třídě se pokusíme podívat očima dětí různých typů a promyslíme strategie, které by mohly vést k tomu, aby každé dítě zažilo během hodiny matematiky úspěch.