Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, okres Kolín

CB_Kollarova

Adresa: Kollárova 71, 282 01 Český Brod
IČ: 70997497
Datum vzniku školy: 1.1.2003
Zřizovatel: město Český Brod
Ředitel školy: Mgr. Jiřina Zumrová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 10
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 3
Počet dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 111 (110, 112)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 112 (112)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, 2016): 12 (26, 34)
Webové stránky http://www.msletadylko.cz/

Charakteristika školy:

MŠ vznikla v roce 2003.

Mateřská škola je čtyřtřídní s celodenním provozem. Jde o přízemní objekt rozdělený do čtyř pavilonů, které jsou vzájemně propojeny. Každý pavilon má kapacitu 28 dětí. Ke škole náleží prostorná zahrada, která byla díky projektu Zahrada hrou upravena na přírodě blízké hravé prostředí, byly zde doplněny různé přírodní prvky, a terénní úpravy. Součástí je školní jídelna s vlastní kuchyní.

MŠ se podílela na realizaci dvou projektů Inspirativní prostředí pro MŠ Kollárova (Region Pošembeří) a Zahradou hrou (Nadace Proměny).

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs