Mateřská škola Doubravka, příspěvková organizace

Adresa: Doubravčice 232, 282 01 Český Brod
IČ: 71295135
Datum vzniku školy: 1.7.2013
Zřizovatel: Obec Doubravčice
Ředitel školy: Mgr. Jana Halaxová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 7
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 2
Počet dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 70 (70, 45)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 70 (45)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, 2016): 21 (13, 9)
Webové stránky http://ms.doubravcice.cz/

Charakteristika školy:

MŠ Doubravka leží v klidné části obce nedaleko rozsáhlých lesů, které děti pravidelně navštěvují v rámci dopoledních výprav. Školka má celkem 3 třídy. Oranžová a medová třída mají kapacitu 25 dětí, zelená má kapacitu 20 dětí. Zahrada, kterou školka využívá, se s pomocí obce a při zapojení se do různých grantů stále dotváří a doplňuje. Nyní mají děti k dispozici kromě běžných herních prvků také výběh pro hlodavce, kneipův chodníček, jezírko s rybičkami, vrbové domečky a záhony, na kterých si jednotlivé třídy pěstují rozličné plodiny. Ve třídách děti chovají chameleona, agamu, želvy a africké šneky.

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

MŠ Doubravka se snaží najít zlatou střední cestu a prokličkovat mezi tradičním a alternativním pojetím výchovně vzdělávacího procesu. Tato cesta ji vede k programu Začít spolu (v mezinárodním označení STEP BY STEP). Vyhovuje jí z následujících důvodů:

  • program je svou filozofií a koncepcí je na míru šitý pro školku v menší obci
  • program odpovídá potřebám a nárokům kladeným na děti v této době
  • program je otevřený rodinám dětí i celému společenství obce

Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní doby, komunikaci, spolupráci a řešení problémů.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs