Mateřská škola Tuklaty, okres Kolín

MS_Tuklaty

Adresa: Ke Školce 158, 25082 Úvaly
IČ: 70997608
Datum vzniku školy: 1984
Zřizovatel: Obec Tuklaty
Ředitel školy: Helena Gablerová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 4
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 1
Počet dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 49 (48, 50)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 50 (50)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, 2016): 13 (4, 6)
Webové stránky http://www.skolkatuklaty.cz/

Charakteristika školy:

Mateřská škola se nachází v jedné jednopatrové budově. K dispozici jsou dvě zahrady vybavené průlezkami, domečky, pískovišti a mlhovištěm. Třídy jsou věkově smíšené. Provoz mateřské školy je od 7 do 17 hodin.

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Snažíme se směřovat k tomu, aby děti, které opouští mateřskou školu, byly pokud možno jedinečné, co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, schopné dívat se kolem sebe, tvořivě přemýšlet a jednat. Také aby děti byly zodpovědné, přizpůsobivé, schopné dále se učit a rozvíjet.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs