Mateřská škola Tuklaty, okres Kolín

MS_Tuklaty

Adresa: Ke Školce 158, 25082 Úvaly
IČ: 70997608
Datum vzniku školy: 1984
Zřizovatel: Obec Tuklaty
Ředitel školy: Helena Gablerová
Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 5 (5)
Počet nepedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 4 (4)
Počet dětí k 30. 9. 2019 (2016): 48 (50)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 50 (50)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9. 2019 (2016): 4 (6)
Webové stránky http://www.skolkatuklaty.cz/

Charakteristika školy:

Mateřská škola se nachází v jedné jednopatrové budově. K dispozici jsou dvě zahrady vybavené průlezkami, domečky, pískovišti a mlhovištěm. Třídy jsou věkově smíšené. Provoz mateřské školy je od 7 do 17 hodin.

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Snažíme se směřovat k tomu, aby děti, které opouští mateřskou školu, byly pokud možno jedinečné, co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, schopné dívat se kolem sebe, tvořivě přemýšlet a jednat. Také aby děti byly zodpovědné, přizpůsobivé, schopné dále se učit a rozvíjet.