Řečová výchova dětí v MŠ v praxi

A_KejrovaMgr. Anežka Kejřová

Absolventka  speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze, řady kurzů na rozvoj řečových schopností dětí včetně akreditovaného kurzu Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina. V současné době vede již 4. skupinu dětí dle této metodiky v Praze. Mimo jiné praxe canisterapeuta a logopedického asistenta v MŠ. Více na http://www.elkonin.cz/

 

  • Seznámení s jazykovými dovednostmi, které by děti na konci předškolního vzdělávání měly mít zafixované, s odkazem na RVP PV
  • Zaměření se na deficity v oblasti řeči a na následky, které mohou vzniknout vstupem do ZŠ nedostatečným rozvinutím jazykových dovedností v předškolním věku
  • Rozvoj jazykových dovedností v běžné MŠ v rámci celé třídy
  • Řečová výchova v praxi … výběr dětí, práce se skupinou i individuálně – výhody a nevýhody, vedení mimoškolní aktivity v praxi – s jakými komplikacemi se můžeme setkat při vedení této aktivity (čas, rodiče, ČŠI, výběr dětí, platba, prostory, vedení dokumentace, motivace dětí – CT,  komunikace s učitelkami a rodiči), ukázka pomůcek
  • Praktické ukázky z lekcí dle metodiky Rozvoj jazykových dovedností dle D.B.Elkonina, ukázka pomůcek a seznámení s výhodami, které tato metoda přináší

 

Fotogalerie:

Řečová výchova - didaktické loutky
Řečová výchova – didaktické loutky