Seznam členů

 

Č. Příjmení Jméno Titul Organizace
1 Dočkalová Hana Mgr. Město Český Brod, vedoucí odboru rozvoje
2 Černá Alena Mgr. ZŠ Poříčany, pedagog
3 Halaxová Jana Mgr. MŠ Doubravka, ředitelka
4 Fejfarová Martina Bc. Město Český Brod, vedoucí odboru sociálních věcí
5 Hejhal Jaroslav Ing. Przechwozd, Přehvozdí
6 Kocum Ivo Mgr. Gymnázium Český Brod, ředitel
7 Kriegischová Lenka Ing. * ITI Pražské metropolitní oblasti
8 Lancová Veronika Mgr. Poradna Český Brod, speciální pedagog
9 Lebedová Zuzana Mgr. Rodič, logoped
10 Literová Markéta Mgr. Step by Step
11 Milotová Martina Obec Tuklaty, zastupitelka
12 Nouza Jaroslav LECCOS, vedoucí NZDM Zvonice
13 Nekolný Jakub Bc. Město Český Brod, starosta
14 Oliva Miloslav Mgr. Region Pošembeří, realizační tým
15 Pěnkava Václav Ing. ZŠ Poříčany, ředitel
16 Pačesová Linda Ing. Arch. Dokolečka Doubravčice
17 Petrásková Eva Rodič
18 Plesná Ludmila Mgr. ZŠ Tuklaty, ředitelka
19 Schneider Pavel PaedDr. Mgr. Krajský úřad Středočeského kraje
20 Slavík Jiří Mgr. ZŠ Žitomířská Č. Brod, ředitel
21 Šindelářová Jitka  Rodič, ZŠ Tuklaty
22 Tlamichová Lucie Ing.  Rodič, zastupitelka městyse Kounice
23 Urbanec Luděk Obec Vitice, starosta
24 Vomáčková Irena Ing.  Rodič, ZŠ Český Brod
25 Zdražilová Martina Ing. Obec Tismice, starostka
26 Zumrová Jiřina Bc. MŠ Kollárova, Č. Brod, ředitelka
  • od 9. 2. 2017 nahrazena Mgr. Kleinwächterovou Kristinou