Základní škola Bylany, okres Kolín

ZS_Bylany

Adresa: Bylany 104,  Český Brod
IČO: 71009094
Datum vzniku: 2003
Zřizovatel: Obec Chrášťany
Ředitel/ka školy: Mgr. Jaroslava Koželská
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 4
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 1
Počet žáků k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 46 (49, 34)
Počet tříd k 30. 9. 2022 (k 30. 9. 2019, 2015): 3 (3, 2)
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2022: 0
Kapacita ZŠ: 60
Malotřídní škola: 1. stupeň
Webové stránky: http://www.zsbylany.estranky.cz/

Charakteristika školy:

Budova školy je jednopatrová. V 1. patře jsou situovány dvě prostorné třídy, v přízemí se nachází herna školní družiny. K relaxaci a tělovýchovným aktivitám slouží školní zahrada a obecní multifunkční hřiště s umělým povrchem. Všechny objekty jsou ve vlastnictví zřizovatele, tj. Obce Chrášťany. V objektu školy chybí tělocvična, proto žáci v zimním období využívají pronajatou tělocvičnu SOŠ v Českém Brodě – Liblicích.

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 50 míst; školní jídelna (výdejna) s kapacitou 40 obědů.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Rádi se učíme, rádi se bavíme“.

V rámci  ŠVP se škola snaží předcházet sociálně patologickým vlivům. Prevence sociálně patologických jevů se promítá do všech  předmětů, včetně tělesné výchovy a pracovních činností. Na škole působí školní preventistka.

Škola má zkušenosti se zapojením do projektů EU, konkrétně do projektu „Ovoce školám“ a výzvy EU „Peníze školám“.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs