Základní škola Kounice, okres Nymburk

Adresa: Kounice 363, 289 15 Kounice
IČO: 75030942
Datum vzniku: 2002 (právní subjekt), 1660 (první zmínka v kronice)
Zřizovatel: Městys Kounice
Ředitel školy: Mgr. Ladislav Jedlička
Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 24 (16)
Počet nepedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 11 (8)
Počet žáků k 30. 9. 2019 (k 30. 6. 2016): 252 (198 žáků v 9 třídách)
Počet tříd k 30. 9. 2019 (2015): 13 (14)
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2019 (2015): 0 (5)
Kapacita ZŠ: 300
Plně organizovaná škola s  9 ročníky
Webové stránky www.zskounice.cz

Charakteristika školy:

Objekt školy je ve vlastnictví zřizovatele, tj. Městysu Kounice.

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 100 míst; školní jídelna s kapacitou 500 obědů. Na školním pozemku je postavena sportovní hala (20x40m) a nové multifunkční hřiště s tartanovým povrchem. V těsné blízkosti školy jsou tenisové kurty, volejbalové hřiště, fotbalový stadion a umělé travnaté hřiště. Tyto sportoviště škola recipročně využívá s místním Sokolem.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „ZŠ Kounice, 32-2016“.

Prevence sociálně patologických jevů se promítá do všech vyučovacích předmětů a do široké nabídky zájmových kroužků a aktivit.

Ve škole plní základní školní docházku 31 žáků se SVP, z toho je 15 integrovaných dětí, 2 žáci s mentálním postižením, 16 žáků s vývojovými poruchami učení a 1 žák se zrakovou vadou.

Škola velmi aktivně spolupracuje s ostatními základními školami ORP Český Brod a sportovními organizacemi tamtéž.