Základní škola Kounice, okres Nymburk

ZS_Kounice

Adresa: Kounice 363, 289 15 Kounice
IČO: 75030942
Datum vzniku: 2002 (právní subjekt), 1660 (první zmínka v kronice)
Zřizovatel: Městys Kounice
Ředitel školy: Mgr. Jindřich Domín
Počet pracovníků: 16 pedagogických, 8 nepedagogických
Počet žáků k 30. 6. 2016: 198 žáků v 9 třídách
Počet tříd: 14 ( z toho 5 odborných)
Plně organizovaná škola s  9 ročníky
Webové stránky www.zskounice.cz

Charakteristika školy:

 

Objekt školy je ve vlastnictví zřizovatele, tj. Městysu Kounice.

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 75 míst; školní jídelna s kapacitou 300 obědů. Na školní zahradě se připravuje výstavba haly a podle plánu bude zachováno i hřiště s umělým povrchem.

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „ZŠ Kounice“.

Prevence sociálně patologických jevů se promítá do všech vyučovacích předmětů a do široké nabídky zájmových kroužků a aktivit.

Ve škole plní základní školní docházku 9 integrovaných dětí, z toho 1 žák s mentálním postižením, 7 žáků s vývojovými poruchami učení a 1 žák se sluchovou vadou.

Škola velmi aktivně spolupracuje s ostatními základními školami ORP Český Brod a sportovními organizacemi tamtéž.