Jak na inkluzi ve školách

M_Habrova

Mgr. Martina Habrová

Za sebou má studia matematiky, speciální pedagogiky a psychoterapie, včetně psychoterapeutického výcviku. Během své praxe pracovala jako učitelka ZŠ i SŠ, se žáky s SPU i  s kombinovaným postižením, včetně práce v SPC. Kromě psychoterapie se nyní se věnuje tématům vzdělávání žáků s SPU pro organizaci Člověk v tísni, současně působí jako speciální pedagožka v PPP a supervizorka pro pracovníky v sociálních službách.

 

Praktický seminář zahrnuje:

  • důvody pro zavedení inkluzivního vzdělávání v českých školách
  • příklady některých efektivních metod
  • právní rámec vzdělávání žáků se SVP
  • praktické postřehy z praxe
  • přehled podpůrných opatření ve vzdělávání

Dokumenty ke stažení:

d01_prevence-zvladani-probl-chovani

d03_spoluprace-s-ucitelem

d04_podpora-komunikace

d06_vztahy-zaka-ve-skupine

d07_prace-se-zakem-s-kombinovanym-postizenim

d08_podpora-rozvoje-pocatecniho-cteni-a-psani-u-zaku-s-narusenou-komunikacni-schopnosti

d09_prace-s-tridnim-klimatem

d10_podpora-zvysovani-sebevedomi-zaka

d11_podpora-samostatnosti-zaka

d12_dopomoc-pri-sebeobsluznych-cinnostech

d13_podpora-rozvoje-pocatecniho-cteni-a-psani-u-zaku-s-mentalnim-postizenim

d14_podpora-rozvoje-pocatecniho-cteni-a-psani-u-zaku-s-autismem-nebo-zrakovym-postizenim

d15_nalezity-dohled-asistenta-pedagoga

d16_komunikace-s-dalsimi-ucastniky-inkluzivniho-vzdelavani

d17_komunikace-se-zakem-se-zdravotnim-postizenim

d18_podpora-zaku-s-telesnym-postizenim-v-telesne-vychove

d19_podpora-v-hudebni-vychove-u-zaku-s-mentalnim-postizenim

d20_podpora-vw-vytvarne-vychove-u-zaku-s-mentalnim-postizenim

d21_podpora-v-pracovni-vychove-a-pracovnich-cinnostech-u-zaku-s-mentalnim-postizenim

d22_artbrut-a-artefiletika

el-katalog_mp

el-katalog_nks

el-katalog_obecny

el-katalog_pas

el-katalog_sp

el-katalog_szn

el-katalog_tp

el-katalog_zp

el-metodika-ke-katalogu-szn

el-metodika_ap_mp

el-metodika_ap_nks

el-metodika_ap_obecna

el-metodika_ap_pas

el-metodika_ap_sp

el-metodika_ap_szn-i-st

el-metodika_ap_szn-ii-st

el-metodika_ap_szn_psv

el-metodika_ap_szn_ss

el-metodika_ap_tp

el-metodika_ap_zp

standard-prace-ap