Čtenářské dílny v praxi základní školy

H_Lipkova

Mgr. Hana Lipková

Zkušená učitelka 1. stupně na ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi. Čtenářské dílny v praxi aplikuje od roku 2010. Pracuje také jako lektorka a mentorka v sekci vzdělávání ve školství pro JOB – spolek pro inovace.  V loňském roce vedla pro pedagogy ZŠ ORP Český Brod pozitivně hodnocené semináře Myšlenkové mapy a Čtenářské dílny.

 

Seminář nabídne učitelům možnosti, jak u dětí podporovat a rozvíjet prožitkové čtení, jak žáky vést k celoživotnímu čtenářství, prostřednictvím tzv. dílen čtení. Žáci prostřednictvím těchto aktivit rozvíjejí vztah ke čtení prožitkem, seznamují se s množstvím různorodých knih, sdílí s ostatními spolužáky své čtenářské úkoly a zážitky.  Účastníci zažijí modelovou lekci a na videonahrávce uvidí, jak práce probíhá s dětmi ve výuce. Budete mít prostor sdílet Vaše dosavadní zkušenosti s dílnami čtení. Prodiskutujeme nejen přínosy, ale také rizika, se kterými jste se setkali ze strany učitele i žáků. Dle Vašich aktuálních potřeb mohu nabídnout další metody, tipy a materiály použitelné ve vaší výuce. Dopolední seminář bude více zaměřen pro učitele, kteří teprve plánují otevírat čtenářské dílny, případně s nimi začínají, odpolední blok je určen pro všechny, kteří s dílnami čtení pracují a mají zájem se v této oblasti dále rozvíjet. Konkrétní podoba semináře bude uzpůsobena aktuálnímu složení účastníků.

 

Fotogalerie:

ctenarske-dilny-zapis-zaka-2-tridy-ukazka
Čtenářské dílny – zápis žáka 2. třídy ukázka