Gymnázium Český Brod

Adresa: Vítězná 616, 282 01 Český Brod
IČO: 48665967
Datum vzniku: 1919
Zřizovatel: Středočeský kraj
Ředitel/ka školy: Mgr. Jiří Krčmář
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 27
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 5
Počet žáků k 30. 9 2022: 346
Počet tříd k 30. 9. 2022: 12
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2022: 0
Kapacita: 360
Škola: Střední škola
Webové stránky: https://gcbrod.cz/

Charakteristika školy

Státní gymnázium, které poskytuje čtyřleté a osmileté střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Gymnázium Český Brod je umístěno ve staré historické budově v areálu školy, který se nachází v klidné památkové zóně města. Součástí areálu je školní vila, krásná zahrada a školní asfaltové hřiště. Majitelem celého areálu je Středočeský kraj. Budova školy byla dostavěna v roce 1924.

Stravování studentů a zaměstnanců školy je zajištěno ve školní jídelně Český Brod, Bezručova 1099, 28201 Český Brod.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Klíčovými předměty jsou český jazyk, cizí jazyky a informatika a výpočetní technika.

Osmiletý i čtyřletý vzdělávací program má všeobecné zaměření s důrazem na jazykové vzdělávání a počítačovou gramotnost. Všichni žáci osmiletého typu studia studují od prvního ročníku anglický jazyk, od sekundy si povinně vybírají druhý cizí jazyk (francouzský nebo německý). Pro výuku jazyků jsou žáci rozděleni od prvního ročníku do skupin podle úrovně znalostí, od kvinty v rámci celého ročníku. V posledních dvou ročnících se žáci profilují volbou seminářů podle vybraných vysokých škol.

Hlavním cílem a posláním školy obecně je poskytovat kvalitní vzdělání a rozvíjet osobnost studenta. Naší prioritou je připravit studenty na vysokoškolské studium (na vysoké školy je přijímáno kolem 95 % uchazečů).  Dalším cílem našeho gymnázia je výchova adaptabilních a flexibilních lidí s kulturním povědomím. Dále klademe důraz na propojení osvojených vědomostí s praktickou stránkou života. Náš absolvent by měl být aktivní jedinec s pozitivním a zodpovědným přístupem k životu.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs