Mateřská škola Břežany II, okres Kolín

MS_Brezany_II

Adresa: Břežany II 239, 282 01 Český Brod
IČO: 70989796
Datum vzniku školy: 1950 v budově č.p. 63, od ledna 2016 v budově č.p. 239
Zřizovatel: Obec Břežany II
Ředitel školy: Musilová Miroslava
Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 4 (4)
Počet nepedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 4 (4)
Počet dětí k 30. 9. 2019 (2016): 56 (56)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 56 (56)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9. 2019 (2016): 13 (16)
Webové stránky http://www.brezanyii.cz/obsah/materska-skolka

Charakteristika školy:

MŠ vznikla v roce 1950 v budově čp. 63, od 1.1.2016 přesídlila do nové budovy čp. 239,  která byla zbudována v letech 2014-2015 obcí Břežany II, v rámci projektu Investice do vaší budoucnosti.

Budova se nachází uprostřed obce Břežany II, v návaznosti na novou výstavbu. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem. Objekt je patrový, kde v přízemí se zrcadlově proti sobě nachází dvě plnohodnotná oddělení / herna, ložnice / včetně příslušenství s kapacitou 28 dětí, jídelny pro obě oddělení, kuchyně včetně skladů a kotelna. V patře se pak nachází kancelář ředitele, kabinet, karanténní místnost, provozní prostory, vše včetně příslušenství. Areál školy je oplocen. V areálu je značené příjezdové parkoviště a školní zahrada s vlastním oplocením. Školní zahrada je pro každé oddělení přístupná jak z vnitřku budovy tak uzamykatelnými brankami při vstupu do budovy. Je vybavena skluzavkou, pružinovými houpadly, kolotoči, pískovišti, plastovým domečkem, dřevěnými špalíky, totemem. Podklad kromě travnaté plochy s několika stromy a kopečkem tvoří dopravně značená pryžová plocha. K dispozici je i plně vybavená zahrada u původní budovy mateřské školy. MŠ má vlastní školní jídelnu s kuchyní o kapacitě 67 strávníků.

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:

ŠVP „Hrajeme si celý rok“ vychází z cílů a oblastí RVP pro předškolní vzdělávání. Odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Posláním MŠ je smysluplně obohacovat denní program dětí v průběhu předškolních let v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků tak, aby čas prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Program je obsahově tvořen deseti tématy, která byla vybrána s ohledem na to, aby byla dětem blízká, zajímala je, konvenovala s jejich aktuálními prožitky či novými situacemi v jejich životě i okolí. Naším úsilím je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho rozvoj a učení v životě.