Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín

MS_Liblice

Adresa: Lstibořská 183 a Školní 145, Liblice, 282 01 Český Brod
IČ: 70997489
Datum vzniku školy: 1.1.2003
Zřizovatel: Město Český Brod
Ředitel školy: Bc. Kristýna Svobodová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 4
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 1
Počet dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 44 (41, 44)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 46 (46)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, 2016): 18 (3, 15)
Webové stránky http://www.skolka-liblice.cz/

Charakteristika školy:

Mateřská škola se nachází na okraji města Český Brod, v části  Liblice a je  umístěna ve dvou budovách.

Od 1.4.2012 je škola je dvoutřídní pro děti ve věku od 3 do 7 let s kapacitou 46 dětí. Menší třída ve stávající budově je určena pro 18 dětí, zejména pro předškolní děti. V odloučeném pracovišti je zřízena třída pro 28 dětí, v současné době do ní dochází dětí 25 ve věkově smíšené skupině. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání též dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Původní budova stojí uprostřed prostorné zahrady, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, zahradním nábytkem a herními prvky. Třída na adrese Školní 145 již plně využívá nově vybavenou zahradu. Realizace projektu Zahrada pro hru a učení v MŠ Liblice proběhla ve školním roce 2012 / 2013, projekt byl dokončen v září 2013. Projekt byl financován díky dotaci EU.  Škola nemá svou vlastní školní kuchyni, stravování smluvně zajišťuje školní kuchyň SOŠ v Liblicích. MŠ je charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na sociální učení, podporu zdraví, ekologickou výchovu a estetického cítění.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

ŠVP „Jak to chodí na světě“. Škola vychází z obrazu dítěte v předškolním věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí okraje klidného menšího města, spíše vesnického rázu, kde se všichni znají, denně se setkávají, bydlí v rodinném domku, kde se respektuje soukromí a podporuje se rodinná pospolitost. Dítě navštěvuje mateřskou školu, kde je jedno věkově smíšené oddělení a vnitřní prostředí připomíná svým uspořádáním prostředí domácí.

Cílem vzdělávacího programu je potvrdit a rozšířit individuální přirozenou osobitost dítěte, pomoci mu zařadit se do sociální skupiny dětí a podporovat jej v uvědomění si vlastní potřebnosti pro ostatní, tedy nejen se zařadit, ale i pocítit důležitost vlastního uplatnění ve skupině a akceptovat potřeby druhých. Školní vzdělávací program směřuje k tomu, aby si dítě bohatými prožitky utvářelo poznatky o životě ve společenství blízkých, o zákonitostech přírody, aby se orientovalo ve světě dětí, zdokonalovalo se v mateřském jazyce, vytvářelo si hodnotový systém, aby sdílelo prožívání druhých a vážilo si lidského zdraví a života.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs