Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín

MS_Sokolska_CB

Adresa: Sokolská 1313,  282 01 Český Brod
IČ: 48664421
Datum vzniku školy: 1.4.1994
Zřizovatel: Město Český Brod
Ředitel školy: Jaroslava Jelínková
Počet pracovníků: 10 pedagogických pracovníků a  8 nepedagogických
Počet dětí k 1.1.2016: 138
Kapacita MŠ: 138
Počet odmítnutých dětí: 9
Webové stránky http://www.mssokolska.cz/

Charakteristika školy:

MŠ je v právní subjektivitě od 1.4.1994. Sestává z jedné dvoupodlažní budovy. V budově je celkem pět tříd s celkovou kapacitou 138 dětí.

Budova školy je umístěna v rozlehlé školní zahradě s převážně vzrostlými jehličnany, která pohledově navazuje na sousední park. Na zahradě jsou rozmístěny originální dřevěné hrací prvky, dále je zde umístěno pět pískovišť a polyfunkční průlezka se skluzavkami. MŠ disponuje i vlastním bazénem, který je v teplých dnech hojně využíván. Od 1.9.2008, kdy byla otevřena nově zbudovaná třída, jsme pětitřídní škola s hygienickou kapacitou 138 dětí.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Školní vzdělávací program má název „Všichni za jeden provaz aneb školka plná kamarádů“. Filozofií tohoto programu je myšlenka soužití s ostatními lidmi, děti získávají pozitivní postoje k sobě samým, k druhým a životu vůbec. Je rozdělen do čtyř integrovaných tematických bloků:

 

  1. Poznáváme se
  2. Poznáváme okolí
  3. Jdeme do pohádky
  4. Slavíme

 

Tyto bloky jsou dále rozpracovány na jednotlivá týdenní témata.