Mateřská škola Chrášťany, okres Kolín

MS_Chrastany

Adresa: Chrášťany 27, 282 01 Český Brod
IČ: 71009108
Datum vzniku školy: únor 1976
Zřizovatel: Obec Chrášťany
Ředitel školy: Iveta Vančurová
Počet pracovníků: 2 pedagogičtí  a 4 nepedagogičtí
Počet dětí k 1.1.2016: 28
Kapacita MŠ: 30
Počet odmítnutých dětí: 4

Charakteristika školy:

Budova mateřské školy je umístěna ve středu obce, je přízemní, s přiměřeně velkými prostory, které jsou využívány jako herna, třída, ložnice, umývárna + toalety, šatna dětí, ředitelna a hospodářská část budovy. V období červenec – srpen 2009 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy (oprava a výměna vodovodních rozvodů, výměna dětských WC a umývadel včetně nových obkladů a položení dlaždic, rekonstrukce elektrických rozvodů, vymalování veškerých prostorů). Na základě této rekonstrukce jsme požádali o navýšení kapacity na celkový počet 28 dětí. Budova je obklopena rozsáhlou zahradou, která je vybavena průlezkami, houpačkou, skluzavkou a pískovištěm pro děti, dřevěným programem od fa BEK (houpací auto, polyfunkční domek se skluzavkou). Součástí mateřské školy je vlastní kuchyň.

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Filosofií MŠ je ve spolupráci s rodinou rozvíjet osobnost dětí předškolního věku tak, aby byly dobře připraveny pro život, aby z mateřské školy odcházely samostatné, tvořivé, s novými poznatky o člověku, o světě, o přírodě, o životě kolem sebe, ale aby byly i citlivé, schopné vzájemné pomoci, tolerance, empatie. Jako venkovská, jednotřídní mateřská škola s výhodnou lokalitou uprostřed obce, vedeme děti k tvořivosti, aktivnímu zájmu dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vytváříme u dětí kladný vztah k přírodě, ochraně životního prostředí. Přírodních podmínek v okolí mateřské školy využíváme k dostatečnému pohybu dětí na čerstvém vzduchu a otužování dětí.Náš školní vzdělávací program „Poznej sám sebe“ je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání je organizováno tak, organizujeme tak, aby vedlo k rámcovým cílům a prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální) k rozvoji klíčových kompetencí u dětí důležitých pro jejich další rozvoj učení a vzdělávání.