Mateřská škola Chrášťany, okres Kolín

MS_Chrastany

Adresa: Chrášťany 27, 282 01 Český Brod
IČ: 71009108
Datum vzniku školy: únor 1976
Zřizovatel: Obec Chrášťany
Ředitel školy: Iveta Vančurová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 3
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 1
Počet dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 39 (24, 28)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 24 (30)
Kapacita MŠ k 1. 9. 2020: 40
Počet odmítnutých dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, 2016): 4 (0, 4)
Webové stránky http://www.obec-chrastany.cz/

Charakteristika školy:

Budova MŠ je dvoutřídní a je umístěna ve středu obce, s dostatečně velkými prostory. Obě oddělení mají k dispozici hernu, která bude využívána i jako ložnice, třídu, umývárnu + toalety, šatnu dětí. Součástí budovy je kancelář ředitelky a VŠJ, hospodářská část budovy a kuchyň, která zajišťuje stravování nejen pro MŠ, ale i pro sousední ZŠ Bylany. Ve třídě je dostatek hraček, didaktického a výtvarného materiálu pro hru a činnosti dětí. V obd. 7 – 8/2009 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy (oprava a výměna vodovodních rozvodů, výměna dětských WC a umývadel vč. nových obkladů a položení dlaždic, rekonstrukce el. rozvodů, vymalování veškerých prostorů). Na základě této rekonstrukce bylo požádáno o navýšení kapacity na celkový počet 28 dětí. 1.3.2019 –  rozsáhlá rekonstrukce celé budovy MŠ. Po tuto dobu byla MŠ přestěhována do náhradních prostor v sousední obci Chotouň (Domov s pečovatelskou službou – celý šk. rok 2019/2020). Původní, zcela zrekonstruovaná MŠ, zahájila provoz 1.9.2020, v provozu je zatím jedna třída. Součástí budovy MŠ je rozsáhlá zahrada s pískovištěm, dřevěným programem od fa BEK (houpací auto, polyfunkční domek se skluzavkou), dětským kolotočem. V rámci získání dotace bude zahrada dovybavena novými herními prvky.

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Filosofie – ve spolupráci s rodinou rozvíjet osobnost dětí předškolního věku tak, aby byly dobře připraveny pro život, aby z MŠ odcházely samostatné, tvořivé, s novými poznatky o člověku, o světě, o přírodě, o životě kolem sebe, ale aby byly i citlivé, schopné vzájemné pomoci, tolerance, empatie. Děti vedeme k tvořivosti, aktivnímu zájmu dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Utváření kladného vztahu k přírodě, ochraně životního prostředí. Školní vzdělávací program „Poznej sám sebe“ je v souladu s Rámcovým vzď. programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání je organizováno tak, aby vedlo k rámcovým cílům a prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální) k rozvoji klíčových kompetencí u dětí důležitých pro jejich další rozvoj učení a vzdělávání.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs