Mateřská škola Klučov, okres Kolín

MS_Klucov

Adresa: Klučov 114, 282 01 Český Brod
IČ: 71009710
Datum vzniku školy: 1.9.2008
Zřizovatel: Obec Klučov
Ředitel školy: Bc. Šárka Hedrlínová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 6
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 2
Počet dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 39 (39, 39)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 39 (39)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, 2016): 13 (4, 7)
Webové stránky http://www.msklucov.estranky.cz/

Charakteristika školy:

Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 39 dětí. V jednom oddělení je 25 dětí, ve druhém 14 dětí.

Mateřská škola se nachází v budově, kde je současně i sídlo obecního úřadu Klučov.

Do mateřské školy se vchází prostornou a skříňkami vybavenou šatnou. Třída a herna, která slouží zároveň i jako ložnice pro odpočinek dětí, jsou útulné, vybavené novým nábytkem, velikostí odpovídají hygienickým požadavkům a normám. Vedle třídy je výdejna, která je vybavena novou kuchyňskou linkou a novými spotřebiči. Nachází se zde i kancelář, která slouží jako zázemí pro dospělé zaměstnance mateřské školy. WC a umývárna je také pěkně a moderně zařízena a vybavení odpovídá hygienickým požadavkům podle počtu dětí.  1. září 2013 bylo otevřeno ještě nové oddělení mateřské školy v prostorách obecního bytu. Toto oddělení je v 1. patře budovy. Do oddělení se vchází prostornou šatnou, napravo od šatny se nachází třída, která slouží i jako jídelna, a prostory na hraní i na odpočinek dětí, které jsou vzájemně propojeny. Vlevo od šatny se nachází toaleta pro dospělé, umývárny a toalety pro děti, výdejna.

Pro pobyt venku mají děti k dispozici zahradu, která je velmi pěkně vybavena průlezkami, houpačkami, altánkem, dřevěným vlakem a pískovištěm.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Název ŠVP je „Putujeme rokem se sluníčkem“. Program je postaven na koncepci spolupráce mateřské školy s rodinou, na vzájemné nezastupitelnosti. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti každého dítěte, které bude samostatně využívat svoje schopnosti, dovednosti a návyky. Vzhledem k tomu, že se mateřská škola se nachází na vesnici, je i vzdělávací program zaměřen na sepjetí s přírodou, její pozorování, získávání zkušeností z této oblasti.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs