Mateřská škola Kounice, okres Nymburk

MS_Kounice

Adresa: Kounice 16, 289 15 Kounice
 IČ: 75030934
Datum vzniku školy: 1.9.1955
Zřizovatel: Městys Kounice
Ředitel školy: Jaroslava Fousová
Počet pracovníků: 6 pedagogických  a 3 nepedagogičtí
Počet dětí k 1.1.2016: 82
Kapacita MŠ: 82
Počet odmítnutých dětí: 13
Webové stránky http://www.ms-kounice.cz/

Charakteristika školy:

Mateřská škola je účelová, přízemní budova, která je umístěna uprostřed obce, stranou od hlavní silnice. V blízkosti MŠ je Obecní úřad, pošta, ZŠ, zastávka autobusů, obchod. Okolí obce je rozmanité a velice podnětné pro vycházky a uskutečňování cílů MŠ. Kolem celé budovy je rozlehlá zahrada, která je udržovaná a vybavená skluzavkou,  pískovištěm, dřevěnou houpačkou a dvěma domečky ke hrám dětí. Děti jsou rozdělovány do tříd podle věku. Jde-li o sourozence, samozřejmě je možné zařadit je spolu do třídy – dle přání rodičů.

  1. třída – kapacita 28 dětí – věk 3-4 roky
  2. třída – kapacita 28 dětí – věk 4-6 let
  3. třída – kapacita 26 dětí – věk 4-7 let

Uvnitř budovy jsou slunné, prostorné a esteticky upravené třídy s novým nábytkem. Hygienická  zařízení jsou  ve všech odděleních nová. Hračky jsou umístěny v dohledu i dosahu dětí. Všemi dětmi je bohatě využívána interaktivní tabule.

MŠ nemá vývařovnu, jídla se dováží ze Základní školy.

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:

ŠVP „HRAJEME SI CELÝ ROK“. Hlavním cílem je vytvořit pro děti prostředí s dostatkem podnětů pro jejich hru, učení a vzdělávání,  aby mateřská škola byla pro ně místem pohody a zdravého rozvoje. Program je rozdělen do 6ti bloků, které se dělí na témata podobně zpracovaná v třídních výchovných plánech.