Mateřská škola Kounice, okres Nymburk

MS_Kounice

Adresa: Kounice 16, 289 15 Kounice
 IČ: 75030934
Datum vzniku školy: 1.9.1955
Zřizovatel: Městys Kounice
Ředitel školy: Zuzana Čepelová
Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 6 (6)
Počet nepedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 4 (3)
Počet dětí k 30. 9. 2019 (2016): 78 (82)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 82 (82)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9. 2019 (2016): 4 (13)
Webové stránky http://www.ms-kounice.cz/

Charakteristika školy:

Mateřská škola je účelová, přízemní budova, která je umístěna uprostřed obce, stranou od hlavní silnice. V blízkosti MŠ je Obecní úřad, pošta, ZŠ, zastávka autobusů, obchod. Okolí obce je rozmanité a velice podnětné pro vycházky a uskutečňování cílů MŠ. Kolem celé budovy je rozlehlá zahrada, která je udržovaná a vybavená dopravením hřištěm, skluzavkou,  pískovištěm, dřevěnou houpačkou, dřevěnou mašinkou a dvěma domečky ke hrám dětí. Děti jsou rozdělovány do tříd podle věku.

  1. třída – kapacita 28 dětí – věk 3 – 4 roky
  2. třída – kapacita 28 dětí – věk 4 – 5 let
  3. třída – kapacita 26 dětí – věk 4 – 7 let

Uvnitř budovy jsou slunné, prostorné a esteticky upravené třídy s novým nábytkem. Hygienická  zařízení jsou  ve všech odděleních nová. Hračky jsou umístěny v dohledu i dosahu dětí. Všemi dětmi je bohatě využívána interaktivní tabule.

MŠ nemá vývařovnu, jídla se dováží ze Základní školy.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

ŠVP „JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, VE ŠKOLCE JE STÁLE PRIMA“. Hlavním cílem je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dítěte cestou přirozené výchovy. Podporovat u něj povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvářet citový a ohleduplný vztah k přírodě.