Mateřská škola Poříčany, okres Kolín

ZS_Poricany

Adresa: Školní 300, 289 14 Poříčany
IČ: 49535021
Datum vzniku školy: zděná budova 1.3.1978, přistavěná třída v r. 2010
Zřizovatel: Obec  Poříčany
Ředitel školy: Ing. Václav Pěnkava
Počet pracovníků: 4 pedagogičtí  a 4 nepedagogičtí
Počet dětí k 1.1.2016: 79
Kapacita MŠ: 81
Počet odmítnutých dětí: 0
Webové stránky http://www.zsporicany.cz/

Charakteristika školy:

Naše mateřská škola je trojtřídní (kapacita 81 dětí), děti jsou rozděleny podle věku.

Provoz ve zděné budově se dvěma třídami byl slavnostně zahájen 1. března 1978. Sousedí se základní školou a školní jídelnou. V roce 2010 byla otevřena nová samostatná modulová budova MŠ, která je v těsné blízkosti zadní části ZŠ. Přízemní, typizovaná budova (pro 1. a 2. třídu) zahrnuje dvě třídy, každá má svůj vchod, šatny pro děti i učitelky, umývárny, toalety, sprchy. V prvním oddělení je dále místnost pro úklid lehátek, kuchyňka pro vydávání stravy, spojovací chodba do druhého oddělení, dvě malé místnosti pro hračky a sportovní náčiní na zahradu. Ve druhém oddělení je malá herna a velká herna, prostor pro výtvarný a pracovní materiál. Samostatná místnost pro lehátka.MŠ obklopuje  prostorná školní zahrada, za budovou  je stromová výsadba, pole a vodní nádrž.

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:

ŠVP „Hrajeme si od podzimu do léta“. Jeho  hlavní cíle:

  • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
  • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí