Mateřská škola Poříčany, okres Kolín

Adresa: Školní 300, 289 14 Poříčany
IČ: 49535021
Datum vzniku školy: zděná budova 1.3.1978, přistavěná třída v r. 2010
Zřizovatel: Obec  Poříčany
Ředitel školy: Mgr. Miroslava Musilová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 6
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 2
Počet dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 70 (66, 79)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 81 (81)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, 2016): 0 (1, 0)
Webové stránky http://www.zsporicany.cz/

Charakteristika školy:

Naše mateřská škola je trojtřídní (kapacita 72 dětí), děti jsou rozděleny podle věku.

Provoz ve zděné budově se dvěma třídami byl slavnostně zahájen 1. března 1978. Sousedí se základní školou a školní jídelnou. V roce 2010 byla otevřena nová samostatná modulová budova MŠ, která je v těsné blízkosti zadní části ZŠ. Přízemní, typizovaná budova (pro 1. a 2. třídu) zahrnuje dvě třídy, každá má svůj vchod, šatny pro děti i učitelky, umývárny, toalety, sprchy. V prvním oddělení je dále místnost pro úklid lehátek, kuchyňka pro vydávání stravy, spojovací chodba do druhého oddělení, dvě malé místnosti pro hračky a sportovní náčiní na zahradu. Ve druhém oddělení je malá herna a velká herna, prostor pro výtvarný a pracovní materiál. Samostatná místnost pro lehátka.MŠ obklopuje  prostorná školní zahrada, za budovou  je stromová výsadba, pole a vodní nádrž.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

ŠVP „Hrajeme si od podzimu do léta“. Jeho  hlavní cíle:

  • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
  • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs