Mateřská škola Tismice, okres Kolín

MS_Tismice

Adresa: Tismice 112, 282 01 Český Brod
 IČ: 71000313
Datum vzniku školy: 1974
Zřizovatel: Obec Tismice
Ředitel školy: Markéta Vedralová, Dis.
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 5
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 1
Počet dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015):  46 (45, 50)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 50 (50)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, 2016):  13 (5, 15)
Webové stránky http://www.mstismice.cz/

Charakteristika školy:

Škola je jednopatrová budova umístěna na konci obce. Prostory v budově jsou uzpůsobeny, tak aby splňovaly podmínky pro předškolní vzdělávání dětí. Nachází se zde dvě třídy, každá třída je tematicky vyzdobená. Dále se zde nachází šatna, každá třída má svoji část šatny. Toalety i koupelna byly zrekonstruovány. Tato část hygienického zařízení je rozdělena na dvě části. Každá část slouží jedné třídě. V budově se nachází školní jídelna a kuchyň. V suterénu jsou dva sklepy a byt, který obývá nájemník.  Pro pobyt venku má MŠ ideální podmínky, dětem slouží velká zahrada. Hřiště prošlo změnou a bylo vybaveno novými herními prvky. Herní prvky jsou vyrobeny z recyklovaného plastu a mají napomáhat vést děti k rozvoji a pohybu a i k poznání že tříděním odpadu mohou napomáhat přírodě a pomohou vznikat novým a užitečným věcem. V budově je vlastní kuchyň a jídelna.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Specifika školního vzdělávacího programu:  Mateřská škola Tismice je škola rodinného typu, která

nabízí dětem a rodičům nejen přátelské prostředí, ale také velmi kvalitní předškolní vzdělávání. Snaha o vytváření rodinného prostředí pro děti je našim hlavním cílem. V naší mateřské škole panují přátelské vztahy, kde se dobře cítí děti i rodiče a to má velký vliv na celkovou atmosféru klidu a pohody především dětí, rodičů, ale i kolektivu zaměstnanců.

Naše mateřská škola se zaměřuje na environmentální výchovu s důrazem na místní problematiku.

Snažíme se děti rozvíjet ve vztahu k přírodě, k životnímu prostředí.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs