Mateřská škola Tuchoraz, okres Kolín

MS_Tuchoraz

Adresa: Tuchoraz 106, 282 01 Český Brod
IČ: 70998485
Datum vzniku školy: září 1980
Zřizovatel: Obec Tuchoraz
Ředitel školy: Bc. Marta Černá
Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 5 (4)
Počet nepedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 3 (4)
Počet dětí k 30. 9. 2019 (2016): 50 (50)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 50 (50)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9. 2019 (2016): 12 (8)
Webové stránky http://www.mstuchoraz.cz/

Charakteristika školy:

Budova je jednopatrová, prosvětlená, obklopena bohatou zelení. Prostory tříd – přízemí + 1. patro jsou shodné. Třída, herna, ložnice jsou prostorné.    Vedle třídy je výdejna jídla, jídlo se dováží výtahem. Celé zařízení je vytápěno akumulačními kamny, osvětlení je zářivkové, okna jsou opatřena žaluziemi. Zahrada je postupně rekonstruována. V roce 2015 byla zahrada vybavena novými herními prvky a stále se snažíme o získání dotací na další rekonstrukci zahrady. Zahrada je rovněž doplňována o přírodní prvky, o které se děti musí starat.  Součástí zahrady je také dopravní hřiště. MŠ má vlastní jídelnu.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Při zpracování ŠVP, s názvem: „Rok na vsi“, využíváme především ročních období, polohu MŠ obklopenou přírodou, významných dnů a již  tradičních akcí pořádaných školou( spolupráce s knihovnou, SDH, vystoupení   na kulturních akcích). Jak vyplývá z našeho ŠVP, je náš život spjatý s přírodou, děti se učí přímým pozorováním sledování přírody v reálných situacích.

Specifikum ŠVP – zaměření na pohyb, výtvarnou a hudební výchovu. (vzhledem k lokalitě školy obklopené lesy se zaměřujeme na pohyb v přírodě. Součástí ŠVP je doplňující projekt týkajíc se hudební výchovy „ Zpívej s námi“.  Každoročně zařazujeme k ŠVP vlastní projekt: „ Povolání od A do Z“ – zástupci jednotlivých povolání seznamují děti s náplní své práce. V současné době pracujeme podle projektu: “Cesta kolem světa“. Cílem daného projektu je vzbudit v dětech chuť poznávat svět a vytvářet si povědomí o existenci jiných národů a kultur.