Mateřská škola Vitice, okres Kolín

MS_Vitice

Adresa: Vitice 15, 281 06 Vitice
 IČ: 71002774
Datum vzniku školy: 1980
Zřizovatel: Obec Vitice
Ředitel školy: Mgr. Renata Pacalová
Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 2 (3)
Počet nepedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 1 (2)
Počet dětí k 30. 9. 2019 (2016): 27 (28)
Kapacita MŠ k 31. 12. 2019 (2016): 28 (28)
Počet odmítnutých dětí k 30. 9. 2019 (2016): 0 (2)
Webové stránky http://www.zsms-vitice.cz/

Charakteristika školy:

Budova mateřské školy se nachází ve středu obce Vitice nedaleko města Český Brod. Budova je přízemní, po rekonstrukci (zateplení a výměna oken). Součástí objektu je i hospodářský pavilon a budova základní školy. Součástí školní zahrady jsou dva domečky, dvě pískoviště – ostatní hrací prvky. Interiér je vybaven mj. interaktivní tabulí.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

ŠVP ,, Díváme se kolem sebe“ Naše motto – ,,Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme“.   V naší škole respektujeme individualitu dítěte, snažíme se přizpůsobit potřebám skupin a tak je naší snahou nabízet podnětné a vhodné vzdělávací prostředí. Děti podporujeme a vybíráme odpovídající metody a formy práce jako např. Přirozeným způsobem – hrou a prožitkovým učením. Cílem naší školy je spokojené dítě, kterému se snažíme naslouchat, nebojácné, připravené pro vstup do základní školy.