Supervize v učitelské profesi

L_Kohoutkova

Mgr. Lenka Kohoutková

Vystudovala speciální pedagogiku, andragogiku a sociální práci a psychoterapii, absolvovala psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik, koučink, krizovou intervenci a výklad snů v psychoterapii. Působí jako vedoucí psychoterapeut v daseinanalytické ordinaci, sociální pracovník  pro rodiče v z. ú. Lata, kde připravuje i semináře pro dobrovolníky, a jako školní psycholog na základní škole.

 

Supervize je metoda zaměřená na zvyšování kvality a profesionality práce v oblasti vzdělávání. Učitel ve své profesi by měl být angažován celou svou osobností, ale zároveň musí hledat optimální hranici, aby kvalita jeho práce a jeho osobnosti nebyla ohrožena. Proto je důležité, aby měl možnost rozvíjet svou sebereflexi, aby pochopil dosud si neuvědomované souvislosti, vztahy, pocity a jejich vliv na vlastní pracovní činnost.  Supervize umožňuje sdílení problému s kolegy a získání nového pohledu na situaci.  Co pedagog může pociťovat při osamocení v pracovních problémech? Prožívá svou práci jako oběť, nevidí pomoc ze strany kolegů a vedení školy, má pocit, že neumí žákům naslouchat, že nedovede uchránit svou autonomii proti jejich chování, že mu jeho práce bere energii a nemá z ní potěšení, dlouhodobě se projevuje únava, je více nemocný  a práce je pro něj vyčerpávající……

Nabízím

  • Představení významu supervize v učitelské profesi jako pomoc pedagogům v jejich důležitém poslání
  • Dále si názorně předvedeme supervizní sezení ve skupině
  • Během dne si mohou vyzkoušet učitelé/ky i individuální supervizi