Základní škola a Mateřská škola Vitice, okres Kolín

Adresa: Vitice 15, 281 06 Vitice
IČO: 71002774
Datum vzniku: 2003
Zřizovatel: Obec Vitice
Ředitelka školy: Mgr. Renata Pacalová
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 3
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 1
Počet žáků k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 35 (31, 12)
Počet tříd k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 2 (2, 2)
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2022: 0
Kapacita ZŠ 60
Malotřídní  škola – 1. stupeň
Webové stránky http://zsms-vitice.cz/

Charakteristika školy

ZŠ Vitice je málotřídní škola pro 1. stupeň (1. až 5. ročník). Třídy jsou umístěny v bezbariérovém objektu, který je součástí sloučeného zařízení ZŠ a MŠ a je ve vlastnictví obce Vitice.

Provoz školy denně do 16:30 hodin.

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 25 míst; vlastní školní jídelna s kapacitou kuchyně 100 strávníků.

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Naše školička“.

Důraz je kladen na přátelské a vstřícné prostředí, individuální přístup k žákům, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. Ve škole je uplatňována vlídná důslednost a pozitivní náročnost. Škola se zaměřuje na variabilní metody práce, na ekologickou výchovu a podporu čtenářství. Předností je úzká spolupráce s rodiči.

Škola má vlastní tělocvičnu, k dispozici je zároveň multifunkční hřiště vedle školy.

Od 1. ročníku mohou děti docházet na kroužek AJ.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs