Základní škola a Mateřská škola Vitice, okres Kolín

ZS_MS_Vitice

Adresa: Vitice 15, 281 06 Vitice
IČO: 71002774
Datum vzniku: 2003
Zřizovatel: Obec Vitice
Ředitelka školy: Věra Maksová
Počet pracovníků: 2 pedagogičtí 1 nepedagogický
Počet žáků k 30. 6. 2015: 12
Počet tříd: 2 (z toho odborných 0)
Malotřídní  škola – 1. stupeň
Webové stránky http://www.vitice.cz/obec-201/zakladni-a-materska-skola

Charakteristika školy:

Třídy jsou umístěny v objektu ve vlastnictví Obce Vitice. Součástí areálu je venkovní bazén, o jehož údržbu se stará zřizovatel.

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 20 míst; vlastní školní jídelna s kapacitou kuchyně 120 strávníků

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Naše školička“.

Důraz je kladen na přátelské prostředí, individuální přístup k žákům, bezplatné pomůcky a bezplatnou školní družinu.

Prevence patologických jevů se uskutečňuje průběžně během roku, a to i formou besed a přednáškami příslušníků Policie ČR.