Základní škola a Praktická škola, Žitomířská 1359, Český Brod, okres Kolín

ZS_Zitomirska_1359

Adresa: Žitomírská 1359, 282 01 Český Brod
IČO: 70829489
Datum vzniku: 2001
Zřizovatel: Středočeský kraj
Ředitelka školy: Mgr. Marie Šnajdrová
Počet pracovníků: 31 pedagogických, 5 nepedagogických
Počet žáků k 30. 6. 2015: 92
Počet tříd: 12
Webové stránky www.zsapsceskybrod.wz.cz

Charakteristika školy:

Členění školy:

  • Základní škola speciální
  • Základní škola, základní škola praktická
  • Praktická škola dvouletá
  • Kurz pro získávání základů vzdělání

Třídy jsou umístěny ve dvou objektech, v hlavní budově ZŠ Žitomířská1359, Český Brod a v sociálním zařízení Zvoneček Bylany (2 třídy ZŠ speciální). Budova v Žitomířské ulici je v majetku zřizovatele, tj. Středočeského kraje, budova Zvonečku Bylany je zařízením poskytujícím sociální služby, které je také zřizováno Středočeským krajem. Objekt zařízení je také majetkem Středočeského kraje.

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 55 míst. Ve škole není zřízena školní jídelna, stravování je zajišťováno na základě smlouvy ve školní jídelně ZŠ Český Brod, Žitomířská 885.  U školy je menší pozemek pro školní zahradu.

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) „Učíme se pro život“ má čtyři samostatné varianty určené pro jednotlivé stupně škol:

  • Učíme se pro život 1 – Základní škola praktická
  • Učíme se pro život 2 – Základní škola speciální
  • Učíme se pro život 3 – Základní škola
  • Učíme se pro život 4 – Praktická škola dvouletá
  • Učíme se pro radost – Školní družina

V rámci ŠVP  škola realizuje Minimální preventivní program ve spolupráci o.s. Leccos Český Brod. V roce 2012 získala škola titul Ekoškola, který na jaře roku 2015 obhájila na další 3 roky. Od roku 2013 je také držitelem ocenění „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje – 1. stupně.“