Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín

ZS_Tyrsova

Adresa: Tyršova 68, Český Brod
IČO: 46383514
Datum vzniku: 1993
Zřizovatel: Město Český Brod.
Ředitel školy: Mgr. Martin Dušek
Počet pracovníků: 39 pedagogických,  7 nepedagogických
Počet žáků k 30. 6. 2015: 504
Počet tříd: 23 (z toho odborných 1)
Plně organizovaná škola s 9 ročníky
Webové stránky www.2zscbrod.cz

Charakteristika školy:

Třídy jsou umístěny ve čtyřech budovách: v hlavní budově, v budově bývalé radnice, v budově ZUŠ a v budově bývalé MŠ. Oddělení školní družiny jsou v hlavní budově školy a v budově základní školy v Žitomířské ulici v Českém Brodě. Všechny objekty jsou ve vlastnictví zřizovatele, tj. Města Český Brod.

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 130 míst (8 tříd). Stravování: stravování je zajišťováno na základě smlouvy ve školní jídelně ZŠ Český Brod, Žitomířská 885.

Škola nemá zahradu. Na pozemku je malý prostor pro venkovní výuku. A u budovy bývalé MŠ je malé hřiště s herními prvky pro družinu.

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). V rámci ŠVP se škola snaží předcházet sociálně patologickým vlivům, jako je ochrana před šikanou či užívání návykových látek (alkohol, kouření, drogy). Prevence sociálně patologických jevů se promítá do všech předmětů, včetně tělesné výchovy a pracovních činností. Na škole působí školní preventistka.

Ve školním roce 2014/2015 získala na základě auditu a komisionálního posouzení mezinárodní titul Ekoškola. Žáci i učitelé se snaží dodržovat tzv. Ekokodex, zaměřený na šetrný vztah k životnímu prostředí.