Základní škola Přistoupim

ZS_Pristoupim

Adresa: Přistoupim 37, 28201 Český Brod
IČO: 70997471
Datum vzniku: 2003
Zřizovatel: Obec Přistoupim
Ředitelka školy : Mgr. Renata Nováková
Počet pedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 4
Počet nepedagogických pracovníků k 30. 9. 2022 (průměrný přepočt. průměr): 1
Počet žáků k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 54 (44, 41)
Počet tříd k 30. 9 2022 (k 30. 9. 2019, k 30. 6. 2015): 3 (3, 2)
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2022: 2
Kapacita ZŠ: 54
Málotřídní škola – 1. stupeň
Webové stránky www.zspristoupim.estranky.cz

Charakteristika školy:

Objekt, jehož součástí je školní tělocvična, je ve vlastnictví zřizovatele, tj. Obce Přistoupim.

Další školská zařízení – školní družina s kapacitou  30 míst. Škola nemá vlastní jídelnu, obědy se dovážejí ze SOŠ Český Brod – Liblice a jsou vydávány prostřednictvím školní výdejny.

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem  „Tvořivá škola“.

Prevence sociálně patologických jevů: Plníme v jednotlivých předmětech a to v  rámci přednášek, poučení, diskusí apod.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs