Základní škola Tuklaty, okres Kolín

Adresa: Na Rafandě 14, Tuklaty, 250 82 Úvaly
IČO: 71160663
Datum vzniku: 2009
Zřizovatel: Obec Tuklaty
Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Plesná.
Počet pedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 10 (6)
Počet nepedagogických pracovníků k 31. 12. 2019 (2015): 4 (3)
Počet žáků k 30. 9. 2019 (k 30. 6. 2015): 81 (57)
Počet tříd k 30. 9. 2019 (2015): 5 (3)
– z toho počet odborných tříd k 30. 9. 2019 (2015): 0 (0)
Kapacita ZŠ: 103
Škola jen s 1. stupněm
Webové stránky www.zstuklaty.estranky.cz

Charakteristika školy:

V roce 2017 prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou v rámci projektu Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty. Byla zřízena i výdejna jídel s kapacitou 115 obědů denně a počítačová učebna pro 16 žáků.

Na školní zahradě je hřiště s umělým povrchem. Areál zahrady je využíván pro relaxaci o velkých přestávkách, odpoledne slouží školní družině.

Škola nemá vlastní tělocvičnu, v zimním období dojíždí do pronajaté sportovní haly v Čelákovicích.

Další školská zařízení – školní družina s kapacitou 60 míst.

Stravování je zajištěno dovážením obědů s výdejem ve vlastní jídelně.

Na škole působí speciální pedagog..

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „ Naše škola“.

Škola má samostatný předmět Osobnostní výchova. Anglický jazyk učí od 1. ročníku.