Základní škola Tuklaty, okres Kolín

ZS_Tuklaty

Adresa: Na Rafandě 14, Tuklaty, 250 82 Úvaly
IČO: 71160663
Datum vzniku: 2009
Zřizovatel: Obec Tuklaty
Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Plesná.
Počet pracovníků: 6 pedagogických, 3 nepedagogičtí
Počet žáků k 30. 6. 2015: 57 žáků
Počet tříd: 3 (z toho odborných 0)
Málotřídní škola – 1. stupeň
Webové stránky www.zstuklaty.estranky.cz

Charakteristika školy:

Budova školy, ve které není umístěna tělocvična ani školní jídelna, je ve vlastnictví zřizovatele, tj. Obce Tuklaty.

Další školská zařízení – školní družina s kapacitou 30 míst; Stravování: je zajištěno v MŠ Tuklaty vzdálené cca 350m.

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „ Naše škola“.

Děti z přírodovědného kroužku pečují o školní arboretum. Získávají další vědomosti z oblasti přírodovědy.

Škola má samostatný předmět Osobnostní výchova. Anglický jazyk učí od 1. ročníku.