Základní umělecká škola , Český Brod, okres Kolín

Adresa: Kollárova 419, 282 01 Český Brod
IČO: 61882062
Datum vzniku: 1978
Zřizovatel: Středočeský kraj
Ředitelka školy: Tomáš Charvát
Počet pracovníků k 31. 12. 2019: 28
Počet žáků k 30. 9. 2019: 600
Počet tříd k 30. 9. 2019: 4 obory (hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický)
Kapacita ZUŠ: 560
Webové stránky https://zusceskybrod6.webnode.cz/

Charakteristika školy:

Škola poskytuje vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech, hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Škola má k dispozici 15 tříd v Českém Brodě a Úvalech pro individuální, skupinovou a kolektivní výuku. V Českém Brodě sídlí škola ve dvou budovách – Kollárova 419 a Kollárova 1016, bývalé divadlo J. K. Tyla. Pobočka v Úvalech má pronajaty učebny v základní škole.

Studijní zaměření: Hudební obor – 18 různých zaměření, Výtvarný – jedno univerzální zaměření, Taneční obor – 2 zaměření, Literárně dramatický obor – 2 zaměření