Barbora Vítová – Malá technická univerzita

Barbora Vítová, BBA

Absolventka New York University in Prague, marketingový specialista, zkušenosti s výzkumem trhu. Svou přidanou hodnotu nalezla až ve vzdělávacích projektech pro děti, kterým se věnuje již od roku 2008. Autorka myšlenky Malé technické univerzity.

Malá technická univerzita

Úvod do polytechnického vzdělávání

​Program je určen pro pedagogy mateřských škol a 1. a 2. tříd ZŠ. Cílem semináře je seznámit pedagogy s vybranými technickými tématy a způsoby, jak je předávat dětem názorným a jednoduchým způsobem v jejich každodenní práci. Školení vychází z originálního vzdělávacího programu Malá technická univerzita. Nosná  témata: město, dům, věže, mosty, architekt, inženýr. Více zde.

Středa    21. 8. 2019 8:30 – 12:30

Český Brod