PRACOVNÍ SKUPINA PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST (10)

Téma setkání: Program Začít spolu (Step by step) a centra aktivit v běžné škole 
Následovat bude prezentace a sdílení připravených hodin účastnic pracovní skupiny.

Lektorka: Mgr. Gabriela Rákosníková

Potvrzení účasti prosíme do 3. 2. 2020 do 12 hod. na email: vraj@posemberi.cz nebo telefonicky na 727 946 341 (Gabriela Vraj)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ S VÝUKOU CIZÍCH JAZYKŮ (3)

Program: 

 • Aktuální informace o projektu sdílené radosti a strasti škol III,
 • bleskový přehled vyučujících metod AJ ve formě 9 škál,
 • systematičnost ve výuce, jak s překladem,
 • aktivity na téma od čtení obrázků po „klasické čtení“,
 • posledních 30 – 40 minut budou účastníci sdílet své osvědčené aktivity a postupy při výuce čtení.

Potvrzení účasti prosíme do 4. 2. 2020 do 12 hod. na email: vraj@posemberi.cz nebo telefonicky na 727 946 341 (Gabriela Vraj)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (10)

Program setkání:

 • Environmentální výchova v MŠ – náměty pro aktivity s dětmi v zimě nabídne Mgr. Jakub VaněkEkocentra Huslík
 • Sdílení zkušeností s environmentální výchovou na jednotlivých MŠ, zkušenosti s novou „živou zahradou“ MŠ Doubravka
 • Diskuse k možnosti podání žádosti o podporu projektu v programu Erasmus + (exkurze do zahraniční MŠ, případně sdílení praxe se zahraniční MŠ prostřednictvím aplikace eTwinning)
 • Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III

Prosíme o potvrzení účasti do úterý 21. 1. 2018 do 18 hod. na email: vraj@posemberi.cz nebo telefonicky na 727 946 341 (Gabriela Vraj)

KONFERENCE „SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL“

KONFERENCE ŠKOLSTVÍ NA ŘÍČANSKU

Chcete se dozvědět, co děláme SPOLEČNĚ pro úspěch našich škol a dětí na Říčansku?

Přijďte 20. 2. 2020 do KC Labuť v Říčanech na unikátní konferenci nejen o vzdělávání.

Regionální konference je určena pro učitele, ředitele, zřizovatele, rodiče a veřejnost.

Podrobné informace a přihlášku naleznete na www.map-ricany.cz

PROGRAM KONFERENCE

DO VZDĚLÁVÁNÍ PATŘÍ SPOLUPRÁCE A NE KONKURENCE 

„Úroveň školství v regionu má nejvyšší sílu a dopad na každého žáka“, říkají odborníci na školství. Ale jak to udělat? Vznikají různé strategie, dokumenty, projekty. Mimo jiné také MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání. V oficiálních dokumentech je napsáno: „Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.“ Ale zároveň všichni víme, že nařídit něco shora úplně nefunguje. Ať už je to na úrovni spolupráce školy s rodiči, učitelů mezi sebou, ředitelů či zřizovatelů z různých škol a obcí.

V našem kraji za Prahou se často setkávají učitelé a rodiče nejen v jedné třídě a škole, ale třeba i kolegové ze sousední školy, z jiné obce či města. Představitelé formálního i neformálního vzdělávání, zřizovatelé státních i soukromých škol. A není to všude a vždy samozřejmostí! Uvědomujeme si, že se spoustou problémů (např. nedostatek škol, chybějící učitelé, požadavky rodičů na školy a škol na rodiče), které se na řadě míst v ČR teprve pomalu objevují, my v prstenci kolem Prahy už dlouhodobě reálně žijeme a musíme a někdy je i umíme řešit.

Při jednom neformálním ředitelském setkání nás napadlo uspořádat regionální konferenci zejména pro učitele a ředitele, ale i pro zřizovatele, rodiče a veřejnost. V našich školách a obcích máme totiž spoustu lidí, kteří mají co předat dál a zároveň se o své znalosti a zkušenosti rádi podělí s ostatními. To je opravdu cenné! Na přípravě a realizaci konference participuje (a bude ještě participovat) opravdu velké množství lidí.

O tom, jak moc se povede nejen uspořádat konferenci, ale zejména pak implementovat získané zkušenosti do praxe, rozhodneme my všichni, kteří se ve čtvrtek 20. února 2020 sejdeme SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL A DĚTÍ NA ŘÍČANSKU.

EEG BIOFEEDBACK TRÉNINK – REVOLUČNÍ METODA PRO ZDOKONALOVÁNÍ ČINNOSTI

V případě zájmu kontaktujte přímo paní Bc. Libuši Pátovou 777 187 045 nebo libuse.patova@spec-skola.cz  

Nejbližší možný termín pro přihlašování nových žáků je v listopadu 2019. Trénink probíhá na Základní a praktické škole, Žitomířská 1359, Český Brod. Děti dochází na určenou hodinu, vždy ve čtvrtek. Trénink zahrnuje minimálně 10 setkání, díky projektu pro žáky z ORP Český Brod zdarma. Kapacita omezena.

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.

Setkání asistentů pedagoga s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny

KDY: čtvrtek 14. listopadu 2019, od 15:30 hod. – 17:00 hod.
KDE: Kavárna u Madony, Suvorovova ulice 58, Český Brod

Program setkání:

 • Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol.
 • Za poradnu tentokrát dorazí Mgr. Tereza Tomková
 • Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností.
 • Prosíme o potvrzení účasti do 12. 11. 2019 do 12 hod. přes formulář na našich stránkách https://skoly-orp-cb.eu/.