PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ (17)

Pozvánka na 17. setkání PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 14:30 – 16:30hod. v Pedagogicko-psychologické poradně v Českém Brodě, Žižkova 507, budova C, vchod je přístupný z prosklené chodby, která propojuje budovy směrem k hlavní silnici od Žižkovy ulice. Mapu zobrazíte zde. Setkání se koná v prvním patře.

Prosíme o potvrzení účasti do 10. 11. 2021 do 12 hod. na email: vraj@posemberi.cz nebo telefonicky na 727 946 341 (Gabriela Vraj).

3. Online konference Projektu SRP na téma Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti

Pozvánka na již 3. Online konferenci Projektu SRP na téma Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. Podrobný program naleznete ZDE. Termín konání: 25. října 2021, 9.00 – 15.00

Odkaz na přihlášení: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/11688-mistni-krajska-konference-projektu-srp-online?search=&filter_finished=0&filter_type%5b0%5d=182&program_code=

Přihlašování je možné do pátku 22.10. 2021 do 10:00 hod., poté bude všem přihlášeným účastníkům zaslán odkaz do Teams a další organizační pokyny.

SETKÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA S PRACOVNÍKY PPP

Vážené a milé paní a slečny asistentky,
srdečně Vás zveme na setkání asistentů pedagoga a pracovníků PPP, které se koná v úterý 19. 10. 2021 od 14:00 hod. v nových prostorách PPP Český Brod v areálu nemocnice. Adresa je Žižkova 507, budova C, vchod je přístupný z prosklené chodby, která propojuje budovy směrem k hlavní silnici od Žižkovy ulice. Mapu zobrazíte zde. Setkání se koná v prvním patře.

Svou účast prosím potvrďte vyplněním formuláře do 18. 10. 12:00 hod. Děkujeme.

POZVÁNKA

Setkání bude přítomna i Mgr. Jana Mrázková, PhD. z PPP středočeského kraje a Mgr. Bc. Hana Žáčková z PPP Český Brod.

Těšíme se na Vás
s přáním krásných dní
za realizační tým

Bc. Veronika Svěcená
manažerka aktivit projektu
Sdílené radosti a strasti škol III
Město Český Brod
nám. Husovo 70, Český Brod

svecena@cesbrod.cz
703 143 824
https://skoly-orp-cb.eu/

Vylepšete svou zpětnou vazbu už tento týden

Způsob hodnocení žáků patří mezi klíčové složky vzdělávání. Tvoří zpětnou vazbu, kterou od vás děti získávají. Pomáhá budovat vztah žáků s pedagogem a zásadně ovlivňuje vztah dítěte ke vzdělávání a škole.
CO VÁS NA KURZU ČEKÁ? Formou praktického semináře se seznámíte s různými strategiemi, které vám pomohou rozvíjet a prohloubit vztahy ve třídě, mapovat poznání a dovednosti žáků a podnítit jejich zvídavost a další růst. Společně prozkoumáme řadu otázek: K čemu hodnocení vlastně slouží? Jaké možnosti máte ve třídě k dispozici? Jak souvisí to, co učíme, s tím, jak hodnotíme? Všechny postupy můžete ihned využít v praxi. KDY SE UVIDÍME?
Seminář proběhne ONLINE ve dvou odpoledních blocích 
14. – 15. 10. 2021

vždy od 14:00 do 17:30.
Informace o ceně kurzu i přihlášku 
najdete na našem webu.   Přihlásit se Děkujeme, že zůstáváte s námi!
Za celý tým Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney
  
Linda Jandejsková
ředitelka
 
Michaela Stoilova
lektorka a metodička
 
Sledujte nás také na FACEBOOKUINSTAGRAMU a YOUTUBE.

www.hvcm.cz

Online konference „Podpora rozvoje matematické gramotnosti“

Konference systémového projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, a to opět v online realizaci přes platformu MS Teams. Hlavním tématem bude podpora rozvoje matematické gramotnosti i díky povinným pracovním skupinám v místních akčních plánech rozvoje vzdělávání. Mezi příspěvky bude i role Strategického plánu rozvoje škol a jeho využití v MAP, akce se zúčastní i zástupce ČŠI a ostatních IPs NPI ČR, se kterými dlouhodobě a intenzivně spolupracujeme v této tematické oblasti.

Odpolední část bude věnována živému přenosu z prezenční akce INSPIRAČNÍ BURZA – MATEMATICKÁ GRAMOTNOST, přičemž se jedná o setkání odborné veřejnosti s členy pracovních skupin místních akčních plánů ve Zlínském kraji a minitýmu KAP zaměřených na rozvoj matematické gramotnosti při příležitosti prezentace výstupů akčního plánování.

Akce bude streamovaná z Experimentária v Otrokovicích. Termín konání: 18. října 2021, 9.00 – 15.00

Odkaz na přihlášení zde: Online konference SRP_podpora rozvoje MG_18_10_21

Přihlášení bude možné do pátku 15.10. 2021 do 10:00 hod., poté bude všem přihlášeným účastníkům zaslán odkaz do Teams a další organizační pokyny.

Poznámka: V případě potíží s přihlašováním na akci kontaktujte, prosím, paní Kateřinu Stavělovou na email katerina.stavelova@npi.cz.

Ohlédnutí za Letní školou pedagogů Českobrodska 2021

Letní škola pedagogů Českobrodska 2021, 7. ročník

Jaká byla? Opět skvělá a zase trošku jiná!

Část pedagogů se zúčastnila programu Letní školy pedagogů (dále LŠP) nazvaném „Restart kreativity“  v týdnu od 16. – 20. srpna v samém centru Kutné Hory.  Zázemí nám bylo poskytnuto v jednom z historicky nejhodnotnějších a nejvýstavnějších kutnohorských klasicistních domů – v domě „U Rytířů“, v těsné blízkosti pozdně gotické kamenné kašny.

Část seminářů probíhala v místě pobytu, jiné v Kutné Hoře a přilehlém okolí. Učitelé si mohli vybrat a zúčastnit se seminářů, které se zabývaly didaktickými technikami, inspirativními výtvarnými dílnami i osobnostním rozvojem. V odpoledních a večerních hodinách byla možnost zúčastnit se badatelské procházky po okolí Kutné Hory, komentovaných prohlídek v chrámu sv. Barbory, prohlídky Vlašského dvora nebo programů připravených pro naši skupinu v Galerii Středočeského kraje (GASK). Zpestřením pro některé byla možnost vyzkoušet si alchymii na kutnohorském dvorku nebo ražbu pražského groše v rámci prohlídky Vlašského dvora.

V týdnu od 23. 8. 2021 bylo připraveno 6 seminářů v Českém Brodě a v Kolíně. Témata seminářů přispívala opět k seberozvoji učitelů i managementu škol.

Více o programu na našem webu https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/.

Novinkou letošní LŠP byly jednodenní semináře organizované ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Kolíně za podpory projektu Středočeského kraje. Velkým zpestřením byl zvláště workshop „Cesta do hlubin 3D technologií“, který lektorovali Ing. František Pražák a Ing. Lukáš Novák. Učitelé si odnášeli nejen vlastní výrobky vyrobené na 3D tiskárně, ale i příslib dalších možností spolupráce mezi jejich školou a našimi hostiteli.

Účastníci LŠP se opět shledali s oblíbenými lektory Mgr. Lucii Ulíkovou, Mgr. Jiřinu Bednářovou, manžely Znamínkovi nebo Mgr. Romanem Musilem, který nechyběl na žádné z našich LŠP. Poznali jsme ale i nové tváře, např.  Mgr. Zuzanu Labudovou, Ph.D., Mgr. Denisu Dědičovou a PhDr. Václava Trojana, Ph.D a pevně věříme, že i s nimi jsme se neviděli naposledy.

Dle získaného ohlasu od zúčastněných usuzujeme, že je letošní nabídka seminářů uspokojila a své nově nabyté zkušenosti využijí v praxi s dětmi ve třídách.

Děkujeme všem lektorům, účastníkům i členům realizačního týmu, Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, Střední průmyslové škole, Střednímu odbornému učilišti a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Kolíně.  

Letní školu pedagogů organizoval realizační tým města Český Brod a Regionu Pošembeří, o.p.s.  v rámci projektu „Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647), který je podpořen z rozpočtů Evropské unie, České republiky, města Český Brod a dalších obcí Českobrodska.