PRACOVNÍ SKUPINA PRO SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ S VÝUKOU CIZÍCH JAZYKŮ (4)

Pozvánka na 4. setkání PS pro sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků

Téma setkání: Sdílení zkušeností s on-line výukou v době uzavření škol, využití nově nabytých zkušeností
i v běžné výuce, odborné vedení Lucie Urbančíková, M.Ed.

Potvrzení účasti prosíme do 16. 6. 2020 do 12 hod. na email: vraj@posemberi.cz nebo telefonicky na 727 946 341 (Gabriela Vraj)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST (10)

Pozvánka na 10. setkání PS pro matematickou gramotnost

Program setkání:
• Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III vč. webové stránky projektu https://skoly-orp-cb.eu/
• Aktuality od účastníků
Sdílení zkušeností s on-line výukou v době uzavření škol, využití nově nabytých zkušeností i v běžné výuce, odborné vedení Mgr. Gabriela Rákosníková
• Závěr, další postup

Prosíme Vás o potvrzení účasti do 15. 6. 2020 do 12 hod. na email: vraj@posemberi.cz nebo telefonicky na 727 946 341 (Gabriela Vraj)

Jak na „lesní“výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ – E. Píšová a R. Stolariková

Mgr. Bc. Eva Píšová

Lektorka působící více jak 25 let v oblasti pedagogiky volného času, má bohaté zkušenosti se zážitkovou pedagogikou a hédonistickou povahou volného času. Vždy se snaží účastníky svých seminářů příliš nepoučovat, ale inspirovat k vybudování vlastního pedagogického stylu. Dlouholetá bývalá ředitelka DDM Poděbrady.

Absolventka University of Virgina (B.A. v mezinárodní politice a francouzštině) a Plymouth State University (Master of Education v zážitkové pedagogice).

Ing.  Radka Stolariková, PhD.

Lektorka působí od roku 2009 jako pedagog. Zabývá se nejen středoškolskou pedagogikou a didaktikou (v současné době je ředitelkou Střední lesnické školy Žlutice), ale především tzv. lesní pedagogikou. Působí jako učitel odborných předmětů, lektor, hodnotitel. Realizuje výukové programy, různé propagační a učební materiály, knihy a učebnice. Již 9. rokem organizuje letní tábory pobytové i příměstské. Je členkou pracovní skupiny zabývající se lesní pedagogikou při MZE ČR. Obě dámy jsou zakladatelky Centra lesní pedagogiky.

Jak na „lesní“ výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ 

Dvoudenní seminář

Získáme veškeré znalosti a dovednosti týkající se výukových programů. Tedy informace o tom: co je to výukový program, jakými způsoby se sestavuje (didaktické znalosti), jaký je jeho obsah, jak se výukový program hodnotí a jak získáváme zpětnou vazbu od účastníků výukového programu. Během semináře si předvedeme vzorový výukový program se spoustou příkladů her a aktivit využitelných nejen v přírodě, ale v případě nepřízně počasí i uvnitř. V závěru semináře si vyzkoušíme sami sestavit výukový program, který si následně společně předvedeme. Tento program pak bude společně s lektory hodnocen a probrán z hlediska didaktiky.

Čtvrtek 20. 8. 2020, Pátek 21. 8. 2020 – Areál budoucí terénní základny Vrátkov

Určeno pro:  pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy volného času

 

Vedení obtížného rozhovoru / Práce se třídou – M. Veselá

Mgr. Michaela Veselá

Vystudovala pedagogiku, má za sebou léta praxe v různých školských zařízeních: základní i střední škola, dům dětí a mládeže, ale také dětská psychiatrická léčebna.

K problematice školního násilí, ale také násilí páchaného na dětech, se dostala za svého působení na ministerstvu vnitra. „V každém ze svých působišť jsem nasbírala určité vědomosti a zkušenosti, které se později promítaly do těch dalších,“ říká. „Poznala jsem také, jak funguje trestná činnost a agresivita mezi dospělými – a vrátila jsem se k tomu, co je mému srdci nejblíž. A to je škola.“

V současné době působí M. Veselá jako lektorka a konzultantka v oblasti školství v občanském sdružení Společně k bezpečí. Mimo jiné se zde zabývá vším, co souvisí s právním vědomím, se složitými situacemi, do nichž se škola z hlediska právní odpovědnosti dostává – ať už se to týká odpovědnosti za děti, za škody… „Řekněme, že se cíleně specializuji na situace: Co se má dělat, když se něco stane.“

Vedení obtížného rozhovoru

Jak vést obtížný rozhovor s rodičem žáka anebo s žákem, a to při dodržení zásad vzájemného respektu a úcty; jak v průběhu rozhovoru nenarušit vzájemnou důvěru, případně ji prohloubit; jak si stanovit cíl rozhovoru a jak cíle dosáhnout.

nebo

Práce se třídou

Dílna – práce se třídou v rámci třídnické hodiny – pedagogické nástroje, postupy a metodami, které umožní orientovat se ve vztazích ve třídě a povedou ke zdravému klimatu třídy a které lze použít nejen v rámci třídnických hodin, ale i v rámci vyučování v okamžiku, kdy je třeba řešit vztahové konflikty nebo nežádoucí projevy chování.)

Svérázná přednášející, při které se dřív či později budete smát. 🙂

Úterý 18. 8. 2020, půldenní seminář 9:00 – 16:00 hod.

Program určen pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ a další zájemce.

Ranní ENERGETICKÁ rozcvička s prvky QI GONG / Večer (nejen) o STRESU – M. Šindlerová

Monika Šindlerová

Absolventka ekonomické faktury VŠB (Vysoké školy báňské). Do konce roku 2019 byly jejím oborem, stresovými termíny přetékající, daně a účetnictví. Její velké zdravotní problémy a následně nikdy neobjasněná ztráta vlasů jejího syna, jí před více než deseti lety přivedly na cestu objevování sebe sama a pomoci sobě i druhým lidem.

Postupně se stala lektorkou energetického a zdravotního cvičení ČCHI-KUNG / QI GONG, absolvovala kurz reflexní terapie a prošla dvouletým výcvikem neurolingvistického programování (NLP Practitioner a NLP Master).

Jejím záměrem je pomáhat lidem zasaženým stresem dnešní doby uzdravit tělo, osvobodit se od bolestí a zklidnit svou mysl za pomoci výše uvedených technik, dále doplněných o cvičení dle tradiční čínské medicíny a tajnou ingredienci ukrytou mezi slovy řízených meditací a relaxací. Pořádá pravidelné podvečerní kurzy QI GONG na několika místech v Praze, relaxační a antistresové víkendové pobyty (nejen) s QI GONG na různých místech v ČR i v zahraničí. Od letošního roku propojuje vícero technik v rámci netradičního semináře Cesty proti STRESU (MYSL & DECH & TĚLO v propojení). Nabízí individuální cvičení i terapie „na míru“ potřebám daného klienta. Více na www.monika-sindlerova.cz

Večer (nejen) o STRESU

Na životním příběhu Moniky si ukážeme, jak STRES funguje a jak rozpoznat postupná varování, kdy Vás stres postupnými krůčky vtáhne do závislosti. Ano, stres je návyk a je třeba k němu i tak přistupovat. Je zbytečně nechat svůj život dojít, až do BODU ZLOMU, jako tomu bylo u Moniky. (viz. článek: http://www.monika-sindlerova.cz/bodu-zlomu-muj-darek/).

Čtvrtek 20. 8. 2020, večerní program 18:30 – 20:30 hod.

Program určen pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ a další zájemce.

Ranní ENERGETICKÁ rozcvička s prvky QI GONG

Automasáž k rozproudění energie v meridiánech (energetických drahách těla), rozpohybování všech základních kloubů v těle pomocí vědomé pozornosti a dechu, energetický strečink a uvolnění emočních bloků orgánovou sestavou dle TČM. Závěrečná řízená relaxace k propojení se svým dechem a uvolnění celého těla.

Pátek 21. 8. 2020, ranní rozcvička 7:30 – 8:30

Program určen pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ a další zájemce.