OZVĚNY Z LETNÍ ŠKOLY PEDAGOGŮ 2019

Účastníci seminářů

Výtvarná soutěž „Škola hrou“

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma „Škola hrou“. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích:

 • pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
 • a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání.

Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019.

Co je úkolem?

Nakreslit obrázek velikosti A4 na téma „Škola hrou“. 

             Každý účastník se může zapojit pouze v jedné z kategorií s jedním soutěžním příspěvkem.

Více ZDE

Ceny:

Kategorie A)

1. místo:

Tablet Lenovo, muzejní kufřík s replikami pravěkých nástrojů pro školu z HistoryParku v Ledčicích, rodinné vstupné do VIDA! science centra v Brně

2. místo:

Workshop pro celou třídu v Národním filmovém muzeu NaFilm v Praze, rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích

3. místo:

Rodinné vstupné do VIDA! science centra v Brně

Kategorie B)

1. místo:

Tablet Lenovo, rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích

2. místo:

Rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích, 2 vstupenky do Národního filmového muzea NaFilm v Praze

3. místo:

Rodinné vstupné do VIDA! science centra v Brně

Všichni výherci získají také batoh plný hodnotných propagačních předmětů OP VVV.

Kam zaslat soutěžní příspěvek?

Poštou na adresu:

Vilma Tůmová

Odbor technické pomoci OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Českomoravská 2420/15

190 00 Praha 9

Díla jednotlivých žáků z jedné třídy mohou být zaslána souhrnně v jedné zásilce. Součástí díla je vyplněná přihláška do soutěže, která musí obsahovat název a adresu školy/instituce, kontaktní osobu, včetně e-mailu a telefonního čísla, jména, příjmení a věk zúčastněných osob a název jejich soutěžního díla. Na zadní straně soutěžního díla musí být uvedeno jméno, příjmení a věk autora a název díla.

Kontaktní e-mail soutěže: soutezopvvv@msmt.cz

Kompletní pravidla soutěže

Přihláška do soutěže

Informační leták k soutěži

TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE PROF. ELKONINA aneb Čtenářská příprava dětí na Českobrodsku

Nabízíme Vám možnost využít následující trénink v Pedagogicko-psychologické poradně Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 12, Český Brod.

Setkání bude probíhat každé úterý v měsíci od 24. 9. 2019 od 15 hod. a od 16 hod. Přihlášku na rozvoj jazykových schopností vyplňte do 22. 9. 2019 ZDE.

Bude se jednat o dvě skupiny:

 • jedna pro předškoláky a žáky 1. tříd
 • druhá bude pokračovací z minulého školního roku.


Skupinky max. 6 dětí se budou setkávat se speciální pedagožkou, která absolvovala akreditovaný kurz v metodice dle D. B. Elkonina.

Určeno pro děti ve věku 5 – 7 let. Vhodné pro:

 • děti připravující se na nástup do 1. třídy ZŠ,
 • děti s odloženou školní docházkou,
 • děti z cizojazyčného prostředí,
 • děti s obtížemi v oblasti komunikace,
 • děti v 1. ročníku ZŠ, u kterých se objevily obtíže se čtením a psaním.

Cílem programu je, aby se děti formou pohádkového putování KRAJINOU SLOV A HLÁSEK připravily na úspěšné zahájení školy a start ve škole byl pro ně co nejhladší.
Zároveň je program prevencí případných obtíží v oblasti čtení a psaní.

Trénink jazykových schopností dětí je pořádán pro děti s bydlištěm nebo školou na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Český Brod zdarma, díky podpoře z Evropského sociálního fondu, rozpočtů České republiky, města Český Brod a ostatních obcí ORP Český Brod.

Nutno zakoupit pracovní sešit – Hláskář za 330,- Kč.

Realizační tým projektu Radosti a strasti škol III.

Aktivita je součástí projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu ČR, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.

Setkání asistentů pedagoga s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny

Pozvánka na setkání asistentů pedagoga s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny

KDY: Úterý 17. září 2019, od 13:00 hod. – 15:00 hod.

KDE: Pedagogicko-psychologická poradna, nám. Arnošta z Pardubic 12, Český Brod

Program setkání:

 • Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol.
 • Metodická podpora, specifika práce.
 • Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností.
 • Představení plánů spolupráce pro školní rok 2019/2020.
 • Prosíme o potvrzení účasti do 16. 9. 2019 do 12 hod. přes formulář ZDE

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.

Beseda pro žáky ZŠ s bioložkou Hanou Svobodovou

Beseda pro žáky ZŠ s bioložkou Hanou Svobodovou, mladou ženou, která je důkazem, že každý máme potenciál měnit svět k lepšímu

Chcete vědět, jak se člověk ze země bez moře může stát ochranářem v tropech? Co to obnáší, jak problémy přírody souvisí s kulturou místních a jak se dá vztah lidí k přírodě posouvat, nebo jak můžete pomoci?

Chcete vidět obrázky z Indonésie? Oblast Berau na východním Borneu je územím s největší biodiverzitou na světě, jsou tu nejstarší a nejkrásnější korálové útesy, více než 880 druhů ryb, rejnoci a obrovské manty, 23 druhů delfínů a velryb, potkáte tu žraloky a vzácně i poslední dugongy. Oblast je ale především domovem mořských želv, místní maličké ostrůvky tvoří osmé nejdůležitější líhniště karet obrovských na světě. Potravu zde hledají i velmi vzácné, kriticky ohrožené karety pravé. Neuvěřitelné bohatství východního Bornea ale velmi rychle mizí.

Hana Svobodová se spolu s místní organizací Konservasi Biota Laut Berau snaží toto bohatství a především mořské želvy už několik let chránit. Působí ale i jako konzultant pro jiné organizace chránící želvy. Budete vítáni.

KDY: v úterý 24. září 2019                      

 • 1. stupeň od 8:00 – 9:40 hod.
 • 2. stupeň od 10:00 – 11:40 hod.

KDE: Kulturní dům Svět, Krále Jiřího 332, Český Brod

Přihláška ZDE

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.

Inspirativní kavárna nejen pro rodiče – Mediální gramotnost

Mediální gramotnost

Cílem „Inspirativní kavárny“ je rozvinout diskusi na zadané téma. Děti a důchodci nejčastěji podléhají dezinformačním kampaním. Jak je učit pracovat s falešnými zprávami, tzv. fake news, s hoaxy. Mediální gramotnost si ukážeme na příkladu mystifikace ohledně islámu, migrace, muslimů. Na základě osobních zkušeností lektorky doplněnými řadou fotek se zamyslíme proč je důležité, aby reportéři stále jezdili na místo, kde se něco děje a viděli to vlastníma očima.

ÚTERÝ  24. 9. 2019 – od 17:00 – 19:00 hod.

Kulturní dům Svět, Krále Jiřího 332, 282 01 Český Brod

Přihláška

Mgr. Petra Procházková

Petra Procházková se narodila v Českém Brodě. Po absolvování fakulty žurnalistiky University Karlovy pracovala několik měsíců pro časopis Květy, později jako reportérka domácí rubriky Lidových novin. V průběhu devadesátých let se stala známou a uznávanou novinářkou mapující území rozpadajícího se Sovětského svazu. Na konci roku 1992 odjela jako zahraniční korespondentka do Moskvy, a o dva roky později založila spolu s Jaromírem Štětinou soukromou novinářskou agenturu Epicentrum, jež se specializuje na práci v krizových oblastech. V roce 1994 se osobně účastnila bombardování v Čečensku.  V roce 2000 přerušila zpravodajskou práci a po dobu jednoho roku se intenzivně věnovala nezávislé, humanitární práci v Grozném. Zde založila dětský domov pro 50 válečných sirotků, o které se stále stará. Pro svoji nepohodlnost v očích ruských úřadů byla z Ruska vyhoštěna. Svou pozornost tedy upřela na jihovýchodní Asii – zejména Afghánistán. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Berkat, které pomáhá dětem, ženám a dalším v Čečensku, Afgánistánu i uprchlíkům v České republice.

Přednáška je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod. Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro organizační zajištění akce a vykázání účasti poskytovateli dotace.