Letní škola Místně zakotveného učení

Na letní školu Místně zakotveného učení  (21.-25.8.)  zbývá  ještě 8 volných míst, proto je prodloužena přihláška do konce  července, pokud byste věděli ještě o někom, kdo by měl zájem, budeme rádi když se od Vás o Letní škole dozví. Přihlášky můžete vyplnit zde

Pozvánka je určena nejen učitelům, ale i dalším vzdělavatelům z knihoven, muzeí, neziskových organizacích, domů dětí a samozřejmě i Vám, kteří se zabýváte Místně zakotveným učením a jeho myšlenky a principy Vám přijde smysluplné šířit dále.

Můžete se  těšit:

 • na ubytování na Doteku – domu obnovy, tradic, ekologie a kultury.
 • Setkání s učiteli Dušanem Vodnárkem,  a jeho  regionální učebnicí a questy, které tvořil s žáky, Radovanem Vlčkem, a jeho přírodovědné projekty Poznáváme naše Rýchory, a Lenku Burešovou, která představí jak škola v Čeperce žije Místně zakotveným učením.
 • Blaženu Huškovou, která vám představí filozofii Místně zakotveného učení
 • Jaromíra Gottlieba a jeho povídání o genius loci
 • Ověřené programy a tvorba vlastních lekcí, jak učit skrze MZU velká témata – klimatická změna, kostel, řeka…
 • Interpretační vycházky v okolí Horního Maršova
 • Sdílení  zkušeností účastníků, jak učit MZU
 • …a další

Konference Místně zakotveného učení

Konference Místně zakotveného učení se uskuteční 17.9. 2021 v Praze, přihlašujete se zde. Debatovat budeme o tématech:

 • Kde se vzalo MZU, s čím souvisí a na co navazuje
 • Jak je pojímáno MZU v zahraničí
 • Jak převádět principy MZU do českého školství a jak v tom podporovat učitele
 • Výzkumy, zda a jak MZU zlepšuje výsledky a kompetence žáků
 • Příklady z praxe učitelů, dalších vzdělavatelů i obcí, jak na MZU

Pozvánka je určena nejen učitelům, ale i dalším vzdělavatelům z knihoven, muzeí, neziskových organizacích, domů dětí a samozřejmě i Vám, kteří se zabýváte Místně zakotveným učením a jeho myšlenky a principy Vám přijde smysluplné šířit dále.

Semináře „Organizace a financování jazykové přípravy“ pro ředitele a pedagogy ZŠ“

Seminář „Organizace a financování jazykové přípravy“ určený pro pedagogy a ředitele základních škol. Registrační formulář, včetně termínů konání seminářů, naleznete ZDE.

Seminář je akreditován pod č. j.:
MSMT- 46112/2020-4-85 (Organizace a financování jazykové přípravy)
MSMT- 7932/2021-2-289 (Organizace a financování jazykové přípravy – webinář)

Semináře „Organizace a financování jazykové přípravy“ přináší informace o novém systému jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ. Semináře budou probíhat na podzim 2021 a účast na nich je zdarma.

Cíl semináře:
Na semináři se pedagogové seznámí nejen s novou legislativou a stávajícími možnostmi podpory žáků s OMJ na základní škole, ale také budou diskutovat o konkrétních příkladech realizace jazykové přípravy v modelových školách,  ve kterých si budou moci najít optimální podobu organizace pro svou školu. Ujasní si, co pro realizaci jazykové přípravy budou školy potřebovat z hlediska kapacit, dovedností a znalostí a co v dané oblasti již mají, znají a na co navazují. Společně se budou zamýšlet nad různými aspekty organizace jazykové přípravy a hledat praktické způsoby řešení.

Seminář odpoví na následující otázky:
Máte ve škole žáky s OMJ a chcete se seznámit s parametry nového systému financování a organizace jazykové přípravy, který MŠMT spustí od září 2021? Jste krajem určenou školou a tápete v tom, jak zorganizovat jazykovou přípravu pro žáky s OMJ z okolních škol? Nebo jste naopak škola s malým počtem žáků s OMJ, která bude posílat děti s OMJ na jazykovou přípravu do určené školy a netušíte, jak máte postupovat?

Semináře „Organizace a financování jazykové přípravy“ jsou pořádány zdarma v rámci projektu „Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců“ AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na

Jana Šámalová
koordinátorka projektu AMIF/25/01

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Žerotínova 35
130 00 Praha 3
e-mail: info@meta-ops.cz
www.inkluzivniskola.cz
www.meta-ops.cz

Sídlo: Ječná 2127/17, 120 00 Praha 2, IČ: 26982633

PRZECHWOZD Letní projektové dny 2021

PRZECHWOZD vzdělávací centrum ve svém areálu pravidelně pořádá projektové dny pro děti a mládež od 10 let. Projektové dny probíhají po celý den a to zábavnou a naučnou formou. Děti absolvují teoretickou část, kde se dovědí potřebné informace o koních a jejich potřebách, které si následně vyzkouší v praktické části. Součástí dne proto může být nejen péče o koně, ale také praktická cvičení, která objasní danou tématiku.

Více ZDE

Řídící výbor MAP ORP Český Brod (18.)

Pozvánka – 18. setkání Řídícího výboru MAP ORP Český Brod

Potvrzení o účasti laskavě zasílejte do 1. června 2021 do 12:00 hodin na email: vraj@posemberi.cz nebo na telefonní číslo: 727 946 341, Gabriela Vraj.

Setkání je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován
z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky,z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.