SETKÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA S PRACOVNÍKY PPP

Vážené a milé paní a slečny asistentky,
srdečně Vás zveme na setkání asistentů pedagoga a pracovníků PPP, které se koná v úterý 19. 10. 2021 od 14:00 hod. v nových prostorách PPP Český Brod v areálu nemocnice. Adresa je Žižkova 507, budova C, vchod je přístupný z prosklené chodby, která propojuje budovy směrem k hlavní silnici od Žižkovy ulice. Mapu zobrazíte zde. Setkání se koná v prvním patře.

Svou účast prosím potvrďte vyplněním formuláře do 18. 10. 12:00 hod. Děkujeme.

POZVÁNKA

Setkání bude přítomna i Mgr. Jana Mrázková, PhD. z PPP středočeského kraje a Mgr. Bc. Hana Žáčková z PPP Český Brod.

Těšíme se na Vás
s přáním krásných dní
za realizační tým

Bc. Veronika Svěcená
manažerka aktivit projektu
Sdílené radosti a strasti škol III
Město Český Brod
nám. Husovo 70, Český Brod

svecena@cesbrod.cz
703 143 824
https://skoly-orp-cb.eu/

Vylepšete svou zpětnou vazbu už tento týden

Způsob hodnocení žáků patří mezi klíčové složky vzdělávání. Tvoří zpětnou vazbu, kterou od vás děti získávají. Pomáhá budovat vztah žáků s pedagogem a zásadně ovlivňuje vztah dítěte ke vzdělávání a škole.
CO VÁS NA KURZU ČEKÁ? Formou praktického semináře se seznámíte s různými strategiemi, které vám pomohou rozvíjet a prohloubit vztahy ve třídě, mapovat poznání a dovednosti žáků a podnítit jejich zvídavost a další růst. Společně prozkoumáme řadu otázek: K čemu hodnocení vlastně slouží? Jaké možnosti máte ve třídě k dispozici? Jak souvisí to, co učíme, s tím, jak hodnotíme? Všechny postupy můžete ihned využít v praxi. KDY SE UVIDÍME?
Seminář proběhne ONLINE ve dvou odpoledních blocích 
14. – 15. 10. 2021

vždy od 14:00 do 17:30.
Informace o ceně kurzu i přihlášku 
najdete na našem webu.   Přihlásit se Děkujeme, že zůstáváte s námi!
Za celý tým Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney
  
Linda Jandejsková
ředitelka
 
Michaela Stoilova
lektorka a metodička
 
Sledujte nás také na FACEBOOKUINSTAGRAMU a YOUTUBE.

www.hvcm.cz

Online konference „Podpora rozvoje matematické gramotnosti“

Konference systémového projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, a to opět v online realizaci přes platformu MS Teams. Hlavním tématem bude podpora rozvoje matematické gramotnosti i díky povinným pracovním skupinám v místních akčních plánech rozvoje vzdělávání. Mezi příspěvky bude i role Strategického plánu rozvoje škol a jeho využití v MAP, akce se zúčastní i zástupce ČŠI a ostatních IPs NPI ČR, se kterými dlouhodobě a intenzivně spolupracujeme v této tematické oblasti.

Odpolední část bude věnována živému přenosu z prezenční akce INSPIRAČNÍ BURZA – MATEMATICKÁ GRAMOTNOST, přičemž se jedná o setkání odborné veřejnosti s členy pracovních skupin místních akčních plánů ve Zlínském kraji a minitýmu KAP zaměřených na rozvoj matematické gramotnosti při příležitosti prezentace výstupů akčního plánování.

Akce bude streamovaná z Experimentária v Otrokovicích. Termín konání: 18. října 2021, 9.00 – 15.00

Odkaz na přihlášení zde: Online konference SRP_podpora rozvoje MG_18_10_21

Přihlášení bude možné do pátku 15.10. 2021 do 10:00 hod., poté bude všem přihlášeným účastníkům zaslán odkaz do Teams a další organizační pokyny.

Poznámka: V případě potíží s přihlašováním na akci kontaktujte, prosím, paní Kateřinu Stavělovou na email katerina.stavelova@npi.cz.

Ohlédnutí za Letní školou pedagogů Českobrodska 2021

Letní škola pedagogů Českobrodska 2021, 7. ročník

Jaká byla? Opět skvělá a zase trošku jiná!

Část pedagogů se zúčastnila programu Letní školy pedagogů (dále LŠP) nazvaném „Restart kreativity“  v týdnu od 16. – 20. srpna v samém centru Kutné Hory.  Zázemí nám bylo poskytnuto v jednom z historicky nejhodnotnějších a nejvýstavnějších kutnohorských klasicistních domů – v domě „U Rytířů“, v těsné blízkosti pozdně gotické kamenné kašny.

Část seminářů probíhala v místě pobytu, jiné v Kutné Hoře a přilehlém okolí. Učitelé si mohli vybrat a zúčastnit se seminářů, které se zabývaly didaktickými technikami, inspirativními výtvarnými dílnami i osobnostním rozvojem. V odpoledních a večerních hodinách byla možnost zúčastnit se badatelské procházky po okolí Kutné Hory, komentovaných prohlídek v chrámu sv. Barbory, prohlídky Vlašského dvora nebo programů připravených pro naši skupinu v Galerii Středočeského kraje (GASK). Zpestřením pro některé byla možnost vyzkoušet si alchymii na kutnohorském dvorku nebo ražbu pražského groše v rámci prohlídky Vlašského dvora.

V týdnu od 23. 8. 2021 bylo připraveno 6 seminářů v Českém Brodě a v Kolíně. Témata seminářů přispívala opět k seberozvoji učitelů i managementu škol.

Více o programu na našem webu https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/.

Novinkou letošní LŠP byly jednodenní semináře organizované ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Kolíně za podpory projektu Středočeského kraje. Velkým zpestřením byl zvláště workshop „Cesta do hlubin 3D technologií“, který lektorovali Ing. František Pražák a Ing. Lukáš Novák. Učitelé si odnášeli nejen vlastní výrobky vyrobené na 3D tiskárně, ale i příslib dalších možností spolupráce mezi jejich školou a našimi hostiteli.

Účastníci LŠP se opět shledali s oblíbenými lektory Mgr. Lucii Ulíkovou, Mgr. Jiřinu Bednářovou, manžely Znamínkovi nebo Mgr. Romanem Musilem, který nechyběl na žádné z našich LŠP. Poznali jsme ale i nové tváře, např.  Mgr. Zuzanu Labudovou, Ph.D., Mgr. Denisu Dědičovou a PhDr. Václava Trojana, Ph.D a pevně věříme, že i s nimi jsme se neviděli naposledy.

Dle získaného ohlasu od zúčastněných usuzujeme, že je letošní nabídka seminářů uspokojila a své nově nabyté zkušenosti využijí v praxi s dětmi ve třídách.

Děkujeme všem lektorům, účastníkům i členům realizačního týmu, Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, Střední průmyslové škole, Střednímu odbornému učilišti a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Kolíně.  

Letní školu pedagogů organizoval realizační tým města Český Brod a Regionu Pošembeří, o.p.s.  v rámci projektu „Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647), který je podpořen z rozpočtů Evropské unie, České republiky, města Český Brod a dalších obcí Českobrodska.