Jaroslav Nouza – Virtuální svět očima dětí

 

Jaroslav Nouza

 • vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klub Zvonice provozovaným v Českém Brodě a v Poděbradech zapsaným spolkem Leccos
 • koordinátor terénních služeb
 • kontaktní pracovník
 • lektor programů primární prevence

Virtuální svět očima dětí

Praktický workshop 

Téma virtuálního světa je možné nahlédnout z mnoha různých pohledů, soudit mnoha různými úhly pohledu. Podíváme se pod slupky předsudků, mýtů, rizik a výhod používání moderních technologií a pobytu ve virtuálním světě. Proč jsou sociální sítě pro děti tak důležité? Čím to, že dochází k tak častému neporozumění mezi dětmi a dospělými? Jsme skutečně tak jiní než děti? Je vůbec možné s tímto fenoménem reálně něco dělat?

  

Pátek 22. 8. 2019  8:30 – 12:00 

Oranžová zahrada

Mgr. Zeman, Jak vyplnit správně výkaz P 1c – 01

Pozvánka na pracovní setkání s Mgr. Pavlem Zemanem

Pondělí 3. června 2019, od 13:30 do 15:30 hod. Český Brod, místo bude upřesněno dle počtu přihlášených

Hlavní náplň setkání:

 • reforma financování regionálního školství
 • výpočet Ph max
 • Výkaz P 1c – 01 – praktické vyplnění

Budeme se snažit zajistit přístup k počítači a internetu, abyste mohli výkaz vyplnit na místě.  Připravte si konkrétní dotazy.

Mgr. Pavel Zeman, bývalý pedagog ZŠ a SŠ, působil na pozici ředitele školského úřadu a vedoucího odboru školství Krajského úřadu České Budějovice. Nyní je lektorem na Pedagogické fakultě UK Praha v oblasti vzdělávání dospělých. Věnuje se hlavně oblasti řízení a hospodaření škol a školských zařízení.

Ing. Radka Šlégrová – spolupracovnice

Prosíme o potvrzení účasti ZDE do 27. 5. 2019.

Inspirativní kavárna nejen pro rodiče – Spolu s dětmi každý den

Inspirativní kavárna nejen pro rodiče na téma Spolu s dětmi každý den se uskuteční v sále KD Svět ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 17:30 hodin. Kavárnou nás provede českobrodská psycholožka Mgr. Alexandra Kecová. Společně si odpovíme na otázky: 

 • Spolu s dětmi každý den
 • Co všechno může ovlivnit společný vztah s našimi dětmi? 
 • Jak děti trestáme a jak je odměňujeme? 
 • O čem si s dětmi povídáme? 
 • Za co a jak děti chválíme?

Online přihlášky ZDE. Vstup zdarma. 

Inspirativní kavárna nabízí neformální setkání s odborníky v oblasti výchovy a vzdělávání. Je určena převážně rodičům, pedagogům a dalším zájemcům.

Lenka Krutská – Ranní skupinové zdravotní cvičení

Lenka Krutská

Ranní skupinové zdravotní cvičení.

První hodinu spolu rozcvičíme chodidla pro aktivaci klenby nohy a následně uvolníme kyčelní klouby.

V druhé hodině rozcvičíme pánev, hrudník a celou páteř pro uvolnění přetížených zádových svalů.

Pondělí, středa 7:00 – 8:00

Český Brod, Oranžová zahrada

Miroslava Bedrníčková – Ranní Hatha jóga

Miroslava Bedrníčková

Ranní cvičení v Oranžové zahradě

Ranní Hatha jóga začíná pozdravy slunce A + B, které rozehřejí naše svaly. Následují ásany na protažení svalů celého těla. Jedná se o ásany, ve kterých zapojujeme zádové svaly, svaly nohou a zpevňujeme střed těla. Vše končí závěrečnou relaxací spojenou s aromaterapií pro navození celkového uvolnění.

Úterý, Čtvrtek 7:00 – 8:00

Český Brod, Oranžová zahrada

Jaroslava Budíková – Jak se s dětmi lépe domluvit

Mgr. Jaroslava Budíková

Absolventka univerzity v Hradci Králové (pedagogika). Praxe učitelky na základní i praktické škole. V současnosti působí v PPP v Praze jako speciální pedagog. Absolvovala četné výcviky v oblasti pedagogiky i psychoterapie Jako lektorka se věnuje RWCT a  DVPP, např. ve společnostech Člověk v tísni, DYS – centrum Praha, kde dlouhá léta působila jako místopředsedkyně. Je spoluautorkou knihy Je vaše dítě připraveno do první třídy? Dlouhodobě se též zabývá problematikou volnočasových aktivit pro děti s ADHD a jinými SPU.

Jak se s dětmi lépe domluvit

Praktický workshop nejen pro asistenty

Práce asistenta klade nároky na empatickou komunikaci, porozumění potřebám dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.  Účastníci workshopu se seznámí se základními komunikačními typy, dozví se jak porozumět, domluvit se a jak se učit s pocitovým, rozumovým, obrazovým typem dítěte. Seznámíme se s pomůckami a materiály vhodnými pro výuku.     

Čtvrtek 22. 8. 2019  9:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00

Český Brod

Jana Brathová a Martin Brath – Principy života® – Být pánem vlastního života

Ing. Jana Brathová, PhD.

Absolventka VŠE Praha  a UTB Zlín s bohatými zkušenostmi z různých manažerských pozic v podnikatelském sektoru. Dlouhodobě se zabývá projekty štíhlé výroby, audity řízení, týmová spolupráce, semináři osobního rozvoje, školení, workshopy. Nabízí manažerské konzultace, koučink. Certifikovaný průvodce (tzv. tekajen) Principů života.

Martin Brath

Certifikovaný průvodce (tzv. tekajen) Principů života.

Principy života® – Být pánem vlastního života

Třídenní seminář

Interaktivní seminář je zaměřený na odhalování individuálního potenciálu člověka a jeho praktické využití v pracovním i osobním životě. Cílem je lepší fungování ve vztazích s dětmi i rodiči, nadřízenými i kolegy, s partnerkou či partnerem, nový pohled na řešení konfliktních situací, ale především na sebe sama.

Naučíte se lépe porozumět svým pocitům i svým různým protichůdným představám, uvědomit si své motivace a objevovat svůj jedinečný potenciál. Tak se stáváte vyrovnanějšími, lépe se v sobě i ve svém životě orientujete a snáze a správněji se rozhodujete.

Středa 21. 8. 2019 8:00 – 12:00 – 13:00 – 18:00
Čtvrtek 22. 8. 2019 8:00 – 12:00 – 13:00 – 18:00
Pátek 22. 8. 2019 8:00 – 12:00

Kozojedy

Roman Musil – Rétorika

Mgr. Roman Musil

Absolvent FFUK, oboru pedagogika. Od roku 1992 působí v SPgŠ Beroun. Vyučuje předměty pedagogika, sociální komunikace, dramatická výchova, dramatická výchova specializace. Od roku 2001 externě vyučuje v PedFUK v Praze předměty dramatická výchova a sociální komunikace. Lektor s celostátní působností. Jeden z nejlépe hodnocených lektorů loňské letní školy. Více zde.

Rétorika – dialog, dialogické formy

Velmi často se učitelé dostávají do situací, ve kterých se musí postavit před rodiče, kolegy či veřejnost a přednést řečnický příspěvek. Nebo musí jednat se zástupci různých institucí či s hostem, který přišel do školy na besedu.  V praktickém semináři si vyzkoušíte, jak si srovnat myšlenky a jak se s nimi postavit se před publikum, kterému je řeknete. Vyzkoušíte si také, jak je možné vést s druhými dialog, a zjistíte, jaké dialogické formy rozlišujeme.

Pondělí 19. 8. 2019  9:00 – 12:00 – 13:00 – 18:00

Český Brod, Oranžová zahrada

Dramatizace pohádky Perníková chaloupka

Praktický a velmi hravý seminář vhodný zvláště pro MŠ.

Úterý 20. 8. 2019  9:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Český Brod, Oranžová zahrada