Zapojte se do Kampaně obyčejného hrdinství s vaší školou nebo rodinou!

Od 29. 9. 2020 běží Kampaň obyčejného hrdinství, akce, do níž se může zapojit jakákoliv škola v úplně libovolném rozsahu. Jejím cílem je ukázat žákům, že nejsou ve snaze zlepšovat životní prostředí sami a že i malá změna se počítá.

Kampaň obsahuje konkrétní a jednoduché výzvy, které může plnit každý například doma (takže se může zapojit i škola, která je v karanténě nebo zavřená). Kampaň potrvá pět týdnů, škola si z nich vybere jeden, a bude se snažit zaktivizovat další žáky, učitele a ideálně i místní komunitu. Výsledky se nakonec celorepublikově sečtou – na úspory, kterých se takhle podařilo dosáhnout loni v dubnu, se můžete podívat ZDE.

PŘIHLÁŠKA NA KLIKNUTÍ

Další informace: https://ekoskola.cz/detail/cz/kampan-obycejneho-hrdinstvi-rijen-2020

PRACOVNÍ SKUPINA PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST (11)

Pozvánka na 11. setkání PS pro matematickou gramotnost

Téma setkání: Distanční výuka v praxi, odborné vedení Mgr. Gabriela Rákosníková

Prosíme Vás o přípravu ukázek z praxe, co v distanční výuce fungovalo. V průběhu setkání proběhne sdílení zkušeností.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 12. 10. 2020 do 12 hod. na email: vraj@posemberi.cz nebo telefonicky na 727 946 341 (Gabriela Vraj) a těšíme se  setkání s Vámi.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST (12)

Pozvánka na 12. setkání PS pro čtenářskou gramotnost

Téma setkání: Distanční výuka v praxi, odborné vedení Mgr. Gabriela Rákosníková

Prosíme Vás o přípravu ukázek z praxe, co v distanční výuce fungovalo. V průběhu setkání proběhne sdílení zkušeností.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 28. 9. 2020 do 18 hod. na email: vraj@posemberi.cz nebo telefonicky na 727 946 341 (Gabriela Vraj) a těšíme se  setkání s Vámi.

LECCOS, z. s. – RC Kostička – plánované akce do konce roku 2020

18.9.2020            konzultace s právničkou, lektorka: Mgr. Eva Zhřívalová, 8:00-12:00, M´am´aloca

25.9.2020            konzultace se zdravotníkem, lektor: Bc. Jan Veselý, 8:00-12:00, RC Kostička

2.10.2020            konzultace se speciální pedagožkou, lektorka: Mgr. Veronika Lancová 8:00-12:00, M´am´aloca

9.10.2020            konzultace s psycholožkou, lektorka: Mgr. Bc. Hana Žáčková     8:00-12:00, M´am´aloca

23.10.2020          seminář „Každé dítě by mělo znát své hranice“, lektorka: Mgr. Terezie Vasilovčík Šustová, od 9:00, M´am´aloca

6.11.2020            konzultace s psycholožkou, lektorka: Mgr. Bc. Hana Žáčková, 8:00-12:00, RC Kostička

11.11.2020          seminář „Jak dítěti naslouchat“, lektorka: Mgr. Hana Slobodová, od 17:00, Informační centrum

13.11.2020          konzultace se zdravotníkem, lektor: Bc. Jan Veselý, 8:00-12:00, M´am´aloca

20.11.2020          konzultace se speciální pedagožkou, lektorka: Mgr. Veronika Lancová 8:00-12:00, M´am´aloca

24.11.2020          beseda „První pomoc a prevence úrazů“, lektor: Bc. Jan Veselý, od 14:00 Domov ANNA

4.12.2020            seminář: Co je to být dobrý rodič , lektorka: Mgr. Hana Slobodová, od 9:00, M´am´aloca

11.12.2020          konzultace s psycholožkou, lektorka: Mgr. Bc. Hana Žáčková, 8:00-12:00, M´am´aloca

Více najdete na: https://leccos.cz/kosticka/

Ohlédnutí za Letní školou pedagogů Českobrodska 2020

Co dělají učitelé o prázdninách?

Ti z Českobrodska se v týdnu od 17. do 21. srpna dobrovolně změnili ve studenty Letní školy pedagogů, kterou organizoval realizační tým města Český Brod a Regionu Pošembeří, o.p.s.  v rámci projektu „Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647). 

Pro  letošní,  již šestý ročník, nám poskytly zázemí  SOŠ v Liblicích a budoucí terénní základna na Vrátkově.  Některé z nabízených 20 různých seminářů měly charakter ranní rozcvičky, jiné zahrnovaly dva celé dny intenzivní výuky.  Učitelé volili mezi tématy, která se zabývala didaktickými technikami, inspirativními výtvarnými dílnami, pohybovými cvičeními, školní legislativou či osobnostním rozvojem. Nově došlo i na povídání o nutričně vyvážené pestré stravě nejen ve školních jídelnách, jež bylo prakticky přeměněno (pod vedením nutriční terapeutky a dietní sestry Martiny Kučerové, DiS.) v  přirozeně bezlepkovou lehkou večeři pro všechny účastníky. Ta dokazovala, že co je zdravé, může být  i chutné.

V lektorském týmu byly naše hvězdné stálice jako Mgr. Lucie Ulíková, Mgr. Michaela Veselá či Mgr. Roman Musil, který s námi absolvoval všech 6 ročníků.  Zasloužený respekt získaly ale i nové tváře, předseda české školy Feng Shui Ing. arch. Otakar Chochola, držitel Zlatého Ámose a bývalý ředitel soukromé školy Open Gate Mgr. Jiří Luka, trenér reprezentace ČR v basketbalu 3 na 3 Mgr. Michael Kruk a další.

Jaká tedy byla letní škola pedagogů 2020? Dle hodnocení zhruba stovky účastníků inspirativní, tvůrčí, nabitá sdílenými zkušenostmi i společnými zážitky.  V neposlední řadě vyladila své absolventy na nový školní rok.

Děkujeme všem lektorům, účastníkům i členům realizačního týmu podporovaným zaměstnanci SOŠ Liblice.  Více informací a fotografií na našem webu: https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2020/

Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová (realizační tým projektu)

Letní škola pedagogů Českobrodska, 6. ročník
17. – 21. srpna 2020
Střední odborná škola Český Brod – Liblice, Školní 145
LŠP 2020

Seminář „DISTANČNÍ VÝUKA“

Nový školní rok nám přináší nové výzvy a tak jsme pro Vás ve spolupráci se ZŠ Žitomířská připravili seminář k distančnímu vzdělávání s využitím Google Classroom. Seminář se uskuteční na ZŠ Žitomířská a o své znalosti a zkušenosti se s Vámi podělí pan ředitel Slavík a pan učitel Švandrlík. Celý seminář je rozdělen do 4 dnů:

  • 24. 9. 2020 od 14:00 – 15:00 hod. – Administrace Google účtů (hodinou Vás provede p. Slavík) určeno pro školní administrátory, případně učitele IT – výstupem je ovládání google prostředí, registrace domény školy, vytváření uživatelských účtů
  • 8. 10. 2020 od 14:00 – 15:30 hod. – Založení Google učebny, prostředí učebny, administrace žáků v učebně, zadávání úkolů … – určeno pro učitele (p. Slavík, p. Švandrlík)
  • 15. 10. 2020 od 14:00 – 15:30 hod. – Pokročilejší práce s úkoly v učebně, ankety google, samovyhodnocení testů … – určeno pro učitele (p. Slavík, p. Švandrlík)
  • 29. 10. 2020 od 14:00 – 15:30 hod. – Setkání po 14 dnech, řešení problémů s učebnou, sdílení zkušeností (p. Slavík, p. Švandrlík)

Počet míst je omezen a přihlašování je možné ZDE.

Pořádá město Český Brod v rámci projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.

Mgr. Pavel Zeman – Aktuální novely právních předpisů pro školní rok 2020/2021

Pozvánka

Z obsahu semináře:

  • novely ZP a jeho prováděcích předpisů
  • novely školského zákona a prováděcích předpisů
  • zkušenosti s novým financováním, výkazy P1c–01 a P1d-01
  • novela vyhlášky o FKSP
  • novela zákona č. 258/2000 Sb.
  • diskuze

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: svecena@cesbrod.cz do 10.8.2020 do 12:00 hod.

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.