Seminář Mgr. Michaely Veselé „Prevence ve škole – co dělat, když …“

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ – Pozvánka pro pedagogy na seminář Mgr. Michaely Veselé „Prevence ve škole – co dělat, když …“

Čtvrtý z cyklu seminářů je organizován v rámci právního poradenství pro základní školy ve spolupráci s okolními MAP. Kapacita je omezena, registrace nutná ZDE.

Termín konání: úterý 10. prosince 2019, od 8:30 do 16:30 hod.

Místo konání: Olivova dětská léčebna, Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy (své auto pohodlně zaparkujete v ulici Malá Olivová a projdete brankou přímo do areálu Olivovy dětské léčebny).

Hlavní náplň semináře:

  • kriminalita, návykové látky, krádeže, vandalismus, záškoláctví; možnosti krizové intervence;
  • role učitele/učitelky v prevenci; komunikace s institucemi, účinné postupy

Organizace semináře:

  •   8:30 – 12:30  seminář
  • 12:30 – 13:30 pauza na oběd (oběd zajištěn)
  • 13:30 – 15:30  kazuistická setkání
  • 15:30 – 16:30  individuální konzultace

Prosíme, přineste si vlastní kauzy do diskuze, které řešíte ve vaší škole.  

Občerstvení v průběhu dne zajištěno, seminář je zdarma. Pozvánka zde.

Mgr. Michaela Veselá

V současné době působí Mgr. Michaela Veselá v občanském sdružení Společně k bezpečí, kde se mimo jiné zabývá problematikou školního násilí a vším, co souvisí s právním vědomím, se složitými situacemi, do nichž se škola z hlediska právní odpovědnosti dostává – ať už se to týká odpovědnosti za děti, za škody… „Řekněme, že se cíleně specializuji na situace: Co se má dělat, když se něco stane.“

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.

Setkání koordinátorů EVVO s ostatními aktéry environmentálního vzdělávání na Českobrodsku

Setkání  podporovatelů učení venku a ekologické výchovy.

POZVÁNKA

Hlavním cílem bude brainstorming nápadů jak dlouhodobý plán zřízení centra ekologické výchovy na Vrátkově přeměnit v realitu. V současné době je přislíbena dotace z IROP na vybudování základny na Vrátkově, V případě jejího přijetí je nutné, aby po dobu minimálně 5 let od uvedení do provozu probíhaly na základně aktivity uvedené v ZDE (samozřejmě jich může být více). Prosíme zvažte, zda byste si některou z těchto aktivit nechtěli „adoptovat“ a stát se jejím garantem. Způsob jejich financování by byl předmětem dalšího jednání. Nastínění možných zdrojů bude zařazeno do programu setkání.

Setkání proběhne ve středu 6. listopadu 2019, od 16:00 do 17:30 hod. v Radničním sále IC, nám.Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.
Přihlašování do 6. 11. 2019 do 12:00 hod zde.

Inspirativní kavárna nejen pro rodiče – Mediální gramotnost

Mediální gramotnost

POZVÁNKA

Cílem „Inspirativní kavárny“ je rozvinout diskusi na zadané téma. Děti a důchodci nejčastěji podléhají dezinformačním kampaním. Jak je učit pracovat s falešnými zprávami, tzv. fake news, s hoaxy. Mediální gramotnost si ukážeme na příkladu mystifikace ohledně islámu, migrace, muslimů. Na základě osobních zkušeností lektorky doplněnými řadou fotek se zamyslíme proč je důležité, aby reportéři stále jezdili na místo, kde se něco děje a viděli to vlastníma očima.

ČTVRTEK  14. 11. 2019 – od 17:30 – 20:00 hod.

Kavárna U Madony, Suvorovova 58, 282 01 Český Brod

REGISTRACE ZDE do 12. 11 2019 do 12:00 hod.

Mgr. Petra Procházková

Petra Procházková se narodila v Českém Brodě. Po absolvování fakulty žurnalistiky University Karlovy pracovala několik měsíců pro časopis Květy, později jako reportérka domácí rubriky Lidových novin. V průběhu devadesátých let se stala známou a uznávanou novinářkou mapující území rozpadajícího se Sovětského svazu. Na konci roku 1992 odjela jako zahraniční korespondentka do Moskvy, a o dva roky později založila spolu s Jaromírem Štětinou soukromou novinářskou agenturu Epicentrum, jež se specializuje na práci v krizových oblastech. V roce 1994 se osobně účastnila bombardování v Čečensku.  V roce 2000 přerušila zpravodajskou práci a po dobu jednoho roku se intenzivně věnovala nezávislé, humanitární práci v Grozném. Zde založila dětský domov pro 50 válečných sirotků, o které se stále stará. Pro svoji nepohodlnost v očích ruských úřadů byla z Ruska vyhoštěna. Svou pozornost tedy upřela na jihovýchodní Asii – zejména Afghánistán. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Berkat, které pomáhá dětem, ženám a dalším v Čečensku, Afgánistánu i uprchlíkům v České republice.

Přednáška je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod. Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro organizační zajištění akce a vykázání účasti poskytovateli dotace.

2. ročník Veletrhu Úspěch pro každého žáka 2019

2. ročník Veletrhu Úspěch pro každého žáka 2019

Cílem tohoto ročníku je:

1) Podpořit vzájemné učení mezi MAPy a podpůrnými organizacemi.
2) Sdílet zkušenosti s kolegiální podporou v území s cílem zlepšovat učení dětí (mezi učiteli, řediteli nebo MAPy).
3) Hledat způsoby, jak zvyšovat rovnost ve vzdělávání.

Akce se uskuteční v ZŠ Strossmayerovo náměstí 4, Praha 7, v partnerství s Městskou částí Praha 7, v termínu 29. – 30. 11. 2019 (pátek-sobota).

Veletrh pořádá Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s., v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka ve spolupráci s Národní sítí MAS a za finanční podpory od Nadace České spořitelny.

Předběžný program najdete v příloze. Součástí programu budou hospitace ve výuce, reflexe s učiteli, veletrh podpůrných organizací, panelová diskuze zástupců MAP, prezentace vybraných vzdělávacích programů, série workshopů se zaměřením na kolegiální podporu a mnoho dalších příležitostí pro navázání nových kontaktů a spolupráce. Jak vypadal loňský 1. ročník veletrhu se můžete podívat zde.

Akce je určena jak realizátorům MAP (kapacita 100 účastníků), tak zástupcům podpůrných organizací, které se hlásí k vizi Úspěchu pro každého žáka (kapacita 50 účastníků).

Předpokládáme účast dvou zástupců za MAP (ideálně ve složení člen realizačního týmu a zástupce školy, popř. zřizovatele). Cena za jednoho účastníka za oba dny je 1100,- Kč. Registrovat se můžete už nyní zde. 

Registrace bude otevřena do 31. 10. (včetně).