SETKÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA S PRACOVNÍKY PPP – KAUISTICKÝ SEMINÁŘ

Téma setkání: Kazuistický seminář

Pozvánka

Prosíme o potvrzení účasti do pátku 3. 6. 2022 do 12 hod. vyplněním formuláře přes odkaz ZDE. Následně Vám přijde do 48 hod. potvrzení o přihlášení na setkání. Pokud se tak nestane, kontaktujte Veroniku Svěcenou na e-mailu svecena@cesbrod.cz, nebo na telefonu 703 143 824, děkujeme.


Setkání je organizováno ve spolupráci s projektem I KAP II Středočeského kraje.

Já, programátor – František Pražák

Ing. František Pražák, Ph.D.

Ing. František Pražák Ph.D. je absolvent Vysokého učení technického v Brně. Jeho srdeční záležitostí jsou auta a motosport. Výchově mladé generace se věnuje již několik let. Začínal jako vysokoškolský učitel, v současné době působí na pozici zástupce ředitele Střední průmyslové škole strojírenské v Kolíně a vyučuje odborné předměty se zaměřením na stavbu a provoz strojů. Učitelství je nejen jeho profesí, ale i posláním.

Já, programátor

Na semináři odhalíme tajemství programování v programu mBlock, což je grafické programovací prostředí založené na známém Scratch 2.0. Program je využíván pro programování mBotů. Pokračovat budeme programováním stavebnice Lego Mindstorms. Obě aktivity využijete ve výuce ICT na základní i střední škole, skvěle se hodí k rozvoji informatického myšlení žáků.

Pondělí 22. 8. 2022, celodenní seminář od 9:00 – 15:00 hod.

Určeno pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ

Cesta do hlubin 3D technologií – Lukáš Novák

Ing. Lukáš Novák

Ing. Lukáš Novák je absolvent Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze. Je velkým fanouškem moderních technologií. Výchově mladé generace se věnuje jen krátce, ale o to s větším elánem a nasazením. Kromě učitelství se věnuje řízení strojírenského podniku. Ve Střední průmyslové škole strojírenské v Kolíně vyučuje odborné předměty se zaměřením na moderní technologie včetně 3D modelování či CNC obrábění a je manažerem projektu IKAP II.

Cesta do hlubin 3D technologií

Seminář je určen pro všechny, kteří se zajímají o moderní technologie. V průběhu semináře se seznámíte s moderními technologiemi v podobě 3D modelování, 3D tisku nebo vektorové grafiky. Projdete si cestu od návrhu po realizaci (konečný výrobek si můžete odnést domů). Odhalíte tajemství svého kreativního ducha, bezpochyby se z vás stanou fanoušci těchto technologií, ale zároveň narazíte na řadu výzev, které budete muset řešit.

Pondělí 22. 8. 2022, celodenní seminář od 9:00 – 15:00 hod.

Určeno pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ

Divadelta – superučitelka

Divadelta

Divadelní spolek s dlouholetou tradicí, který více jak 10 let přináší divadlo fórum do českých škol a nabízí dětem a mladým lidem unikátní pohled na ožehavá sociální témata. Otevírá divákovi možnost ovlivnit průběh jednání. Využívá konfliktního divadelního příběhu, který zobrazuje špatná rozhodnutí, špatné chování a většinou končí velmi negativně. Diváci jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště a pokusili se svým zásahem nepříznivý průběh jednání zvrátit.

Superučitelka

Barbora Šumáková je mladá, čerstvě vystudovaná pedagožka. Rovnou po studiích nastupuje do svého prvního zaměstnání. Barbora je odhodlaná být skvělou učitelkou. Realita a náročnost učitelské profese ji ale krok po kroku pohlcuje… Představení je zaměřeno na tyto klíčová témata:

 • Jak si nenechat svou práci přerůst přes hlavu.
 • Jak a proč si vytvořit osobní hranice vůči žákům, ale i vůči spolupracovníkům.
 • Jak a proč relaxovat.
 • Jak efektivně pracovat s pomluvami.
 • Proč vykonávat pedagogickou profesi.

Na představení jde o aktivní zapojení do děje s cílem pomoci hlavnímu hrdinovi, ukázat mu lepší cestu. Dochází k diskusi o chování lidí – herců, k pochopení daného problému a jeho řešení, prohlubuje se empatie diváků.

Cílem není najít a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah k danému problému, uvědomit si své způsoby jednání a podrobit je vnitřní či veřejné kritice. Více na http://divadelta.cz/

Po představení následují workshopy:

 • „Stres a jak ho k sobě nepustit“- interaktivní diskuse a aktivity rozebírají vlastní postoj k pedagogické činnosti. Účastníci se zamyslí nad tím, co je na jejich práci baví a co naopak stresuje. Kde mají svoje silné a slabé stránky. Jak právě ty slabší posílit. Bavíme se dále o tom, jak pracovat s emocemi a jak si uhlídat v rámci své práce svoje hranice.

 • „Jak komunikovat v konfliktních situacích, jak dávat zpětnou vazbu“ – seznámení účastníků s různými typy osobností. Prostřednictvím hraním rolí se učí, jak s jakým typem jednat v konfliktní situaci. Herci hrají různé typy rodičů a účastníci s nimi interagují. Vše je doprovázeno teoretickou přednáškou o typech osobnosti. V poslední fázi se zabýváme tématem, jak dávat a jak přijímat zpětnou vazbu.

Středa 23. 8. 2022, celodenní seminář od 9:00 – 16:30 hod.

Seminář určen pro: Učitelky MŠ, Pedagogové ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny, Pedagogové ZUŠ

Odkaz Divadelta:      http://divadelta.cz/ 

Informatika a nový RVP – Jiří Slavík a Michal Švandrlík

Mgr. Jiří Slavík

Mgr. Jiří Slavík – ředitel školy ZŠ Žitomířská, Metodik a koordinátor ICT

Mgr. Michal Švandrlík

PhDr. Michal Švandrlík, MBA – učitel ZŠ Žitomířská, Metodik a kooridnátor ICT

Informatika a nový RVP

 • zavedení v RVP
 • z RVP do ŠVP
 • jak dále
 • financování (dotace)
 • jak to funguje na ZŠ Žitomířská Český Brod
 • zkušenosti po roce výuky
 • rozbor učebnic a výukových materiálů
 • kroužky ICT

Úterý 23. 8. 2022 dopolední seminář 9:00 – 12:00 hod.

Seminář je určen: Pedagogové ZŠ, vedení škol, asistentky pedagogů

Polytechnické vzdělávání – Michaela Randová

Mgr. Michaela Randová

Bývalá ředitelka mateřské školy, spolupracovala s Českou školní inspekcí a Ministerstvem školství a ŠMT, nyní je jednatelkou společnosti Vzdělávání 11, koordinátorkou grantových výzev, lektorkou a akreditovanou koučkou.

Polytechnické vzdělávání

Cílem workshopu pro předškolní pedagogy a učitele prvních tříd je:

 • pochopení polytechnického vzdělávání v kontextu ŠVP pro MŠ.
 • osvojení dovedností plánovat a integrovat polytechniku do výchovně vzdělávacího procesu.
 • načerpání inspirace a jiní aplikace do praxe.
 • profesní rozvoj pedagogů v polytechnickém vzdělávání.

Program:

 • ukázky integrovaného celku,
 • seznámení s polytechnickými sety,
 • tvoření podle návodů i vlastní fantazie,
 • kombinace tvarů a materiálů,
 • zatloukání, šroubování, montáž, demontáž.

Úterý 23. 8. 2022, odpolední seminář od 13:30 – 16:30 hod. pro MŠ

Učitelky MŠ, Pedagogové 1. tříd ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny.

Cizinci a sociální znevýhodnění – Hana Fabiánová

Mgr. Hana Fabiánová

Bude doplněno

Cizinci a sociální znevýhodnění

Bude doplněno

Pondělí 22. 8. 2022, odpolední seminář od 13:30 – 16:30 hod.

Určeno pro: Pedagogové ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny, Pedagogové ZUŠ