EVVO AKTIVITY NA HUSLÍKU

 

Ing. Marta Bryndová, Ph.D., vedoucí ekocentra na Huslíku

Velkou část pracovního i volného života věnuje péči o volně žijící živočichy, působí i jako lektor environmentálních výukových programů. Pořádá akce pro veřejnost zaměřené na tradice našich předků. Její nosný projekt je Polabskou krajinou a tradicemi našich předků.

Mgr. Jakub Vaněk

Lektor environmentálních výukových programů se specializací na udržitelný život a lokální produkci potravin. Jeho hlavním projektem je Učme se přírodou!

PONDĚLÍ 20. 8. 2018 – CELÝ DEN

Vybrány budou dva semináře z následující nabídky dle převažujícího zájmu účastníků. Všechny semináře využívají prvky zážitkové pedagogiky. 

Ekosystém lužního lesa  

Lužní les patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u nás. Představíme si specifika a vliv člověka na podobu tohoto prostředí v historickém kontextu Libického luhu. Uvedeme se do problematiky negativního vlivu člověka na životní prostředí. Pomocí řízených aktivit si představíme možnost práce ochránců přírody a její vliv na okolní přírodu. Naučíme se rozpoznávat živé a neživé složky přírody, zjistíme, jak na sebe působí, otestujeme jejich důležitost pro les a živočichy, kteří v něm žijí.

Jedlá příroda

V tomto programu se ocitneme na opuštěném místě, kde se naučíme přežít v přírodě. Vypravíme se do lesa, kde se poznáme bylinky, které dále využijeme při přípravě čaje. Ze sběračů se z nás postupně
stanou zemědělci, spolu s nimi se objevíme principy odpovědného hospodaření. Jakmile zvládneme všechny úkoly, bohatá sklizeň nás nemine.

Globalizace

Přiblížíme si koncept globalizace v několika různých aspektech. Zaměříme se na současnou podobu tohoto procesu. Pomocí různých aktivit budeme rozvíjet koncept kritického myšlení a základní orientaci v mediální sféře. Představíme si aktuální rizika hrozící životnímu prostředí.

Koncept ochrany volně žijících živočichů

Seznámíme se s konceptem ochrany živočichů v ČR prostřednictvím projektu Národního sítě záchranných stanic. Projekt je v rámci ochrany přírody ve světě ojedinělou ukázkou komplexní služby pomoci živočichům z volné přírody. Program nás formou různých aktivit dovede k zamyšlení
nad možností minimalizace vlivu člověka na přírodu a na volně žijící živočichy. Program je doplněn o přímý kontakt s živočichy

Seminář se bude konat v ekocentru Huslík .

PŘIHLÁŠKA