Číslo aktivity Název aktivity Indikátor 1 Indikátor 2 Plnění k 31.3.2018
NE v %
1/2018 Sdílení praxe v rámci ORP počet – počet – účast v % – účast v % – část
 plán skutečnost  plán skutečnost ANO
Setkání zástupců MŠ 3 1 50 60 33%
Setkání zástupců ZŠ 3 1 75 56 33%
Setkání zástupců MŠ + ZŠ 1 1 62 54 100%
Společný Informační web škol 1 1 x x 100%
2/2018 Vzdělávání pedagogů počet – počet – účast-osoby účast-osoby
 plán skutečnost  plán skutečnost
Společné vzdělávací semináře 2 1 80 18 50%
Letní škola pedagogů 1 0 0%
Průměrná doba podpory na 1 účastníka v hodinách 8 3 x x 0%
3/2018 Právní poradenství pro školy počet – počet – datum uzavření datum uzavření
 plán skutečnost  plán skutečnost
Rámcová smlouva o PP 1 31.12.2018 0%
Počet zapojených škol z ORP 40% x x 0%
4/2018 Sdílený intervenční psycholog počet – počet – datum uzavření datum uzavření
 plán skutečnost  plán skutečnost
Vytvořená pozice sdíleného intervenčního psychologa 1 31.12.2018 0%
5/2018 Sdílený administrátor projektů počet – počet – datum uzavření datum uzavření
 plán skutečnost  plán skutečnost
Vytvořená pozice sdíleného administrátora projektů 1 31.12.2018 0%
Organizace vzdělávání v projektovém řízení 1 x x 0%
6/2018 Setkávání pedagogů dle aprobací počet – počet – účast v % – účast v % –
 plán skutečnost  plán skutečnost
Setkání vyučujících matematiku 3 40 0%
Setkání vyučujících český jazyk 3 40 0%
Setkání vyučujících jiný předmět 1 40 0%
Setkání učitelek 1. tříd s uč. MŠ 1 1 40 0%
7/2018 Pracovník pro podporu škol v ORP („školák“) počet – počet – datum uzavření datum uzavření
 plán skutečnost  plán skutečnost
Vytvořená pozice „školáka“ 1 1 31.12.2018 1.3.2018 100%
8/2018 Vytvářet podmínky pro rozšiřování nabídky volnočasových aktivit počet akcí – počet – účast v % – účast v % –
 plán skutečnost  plán skutečnost
Navázat spolupráci se SVČ v území 5 25% 0%
Rozšiřovat spoupráci s NNO v území
Rozšiřovat spoupráci se ZUŠ ČB
Rozšiřovat spoupráci s NNO území
9/2018 Podpora NZDM Zvonice počet akcí – počet –
 plán skutečnost x x
Propagace činnosti na ZŠ 2 x x 0%
10/2018 Sdílený rodilý mluvčí počet – počet – datum uzavření datum uzavření
 plán skutečnost  plán skutečnost
Vytvořená pozice sdíleného rodilého mluvčího (AJ) 1 31.12.2018 0%
Počet zapojených škol z ORP 2 x x 0%
11/2018 Inspirativní rodičovské kavárny počet akcí – počet – účast-osoby účast-osoby
 plán skutečnost  plán skutečnost
Vzdělávací akce pro rodiče 3 1 40 22 33%

OBSAZENOST SEMINÁŘŮ


STAV KE DNI:  9. dubnu 2018 12:00

DOBA OD ZAHÁJENÍ PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK: 72 hodin 

CELKOVÝ POČET ZAREGISTROVANÝCH PŘIHLÁŠEK : 85

Den Dopolední seminář Odpolední seminář
Pondělí 20. 8. 2018 Mgr. Bednářová: Školní zralost
zbývá volných míst:  2
Mgr. Bednářová: Školní zralost
zbývá volných míst: 2
Ekocentrum Huslík: EVVO
zbývá volných míst:  5
Ekocentrum Huslík: EVVO
zbývá volných míst:  5
MgA. Ulíková: Plstění
zbývá volných míst:  2
MgA. Ulíková: Plstění
zbývá volných míst:  2
Úterý 21. 8. 2018 Mgr. Rákosníková:
Čtenářské strategie
zbývá volných míst:  4
Mgr. Rákosníková:
Čtenářské strategie – pokračování
zbývá volných míst:  4
PhDr. Fořtová: Dítě s traumatem
zbývá volných míst:  2
Mgr. Fořtová: Dítě s traumatem – pokračování, zbývá volných míst:  2
Mgr. Musil: Sociální komunikace (1)
zbývá volných míst:  0
Mgr. Musil: Sociální komunikace (2)
zbývá volných míst:  0
Středa 22.8.2018 Mgr. Musil: Sociální komunikace (3) zbývá volných míst:  0 Mgr. Musil: Sociální komunikace (4)
zbývá volných míst:  0
Mgr. Švejdová :  My se nedáme
zbývá volných míst:  1
MgA . Ulíková: Plstění
zbývá volných míst:  2
Ing. Znamínkovi:
Mikrobiologie od mléka k sýrům
zbývá volných míst  6
Ing. Znamínkovi:
Mikrobiologie – mikrobi
zbývá volných míst  8
Čtvrtek 23. 8. 2018 PhDr. Schoffelová: Elkonin I – opakování
zbývá volných míst  2
PhDr. Schoffelová: Elkonin I I-
zbývá volných míst  4
Mgr. Veselá:  – teorie
Aplikované právo ve školství
zbývá volných míst : 13
Mgr. Veselá:  – dílna
Aplikované právo ve školství
zbývá volných míst : 2
Pátek 24.8.2018 PhDr. Schoffelová: Elkonin I I- pokračování
zbývá volných míst 4

MGR. PETRA PROCHÁZKOVÁ: MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Mgr. Petra Procházková

Petra Procházková se narodila v Českém Brodě. Po absolvování fakulty žurnalistiky University Karlovy pracovala několik měsíců pro časopis Květy, později jako reportérka domácí rubriky Lidových novin. V průběhu devadesátých let se stala známou a uznávanou novinářkou mapující území rozpadajícího se Sovětského svazu. Na konci roku 1992 odjela jako zahraniční korespondentka do Moskvy, a o dva roky později založila spolu s Jaromírem Štětinou soukromou novinářskou agenturu Epicentrum, jež se specializuje na práci v krizových oblastech. V roce 1994 se osobně účastnila bombardování v Čečensku.  V roce 2000 přerušila zpravodajskou práci a po dobu jednoho roku se intenzivně věnovala nezávislé, humanitární práci v Grozném. Zde založila dětský domov pro 50 válečných sirotků, o které se stále stará. Pro svoji nepohodlnost v očích ruských úřadů byla z Ruska vyhoštěna. Svou pozornost tedy upřela na jihovýchodní Asii – zejména Afghánistán. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Berkat, které pomáhá dětem, ženám a dalším v Čečensku, Afgánistánu i uprchlíkům v České republice.

PONDĚLÍ  20. 8. 2018 – VEČER

 Mediální gramotnost

Cílem semináře je rozvinout diskusi na zadané téma. Děti a důchodci nejčastěji podléhají dezinformačním kampaním. Jak je učit pracovat s falešnými zprávami, tzv. fake news, s hoaxy. Mediální gramotnost si ukážeme na příkladu mystifikace ohledně islámu, migrace, muslimů. Na základě osobních zkušeností lektorky doplněnými řadou fotek se zamyslíme proč je důležité, aby reportéři stále jezdili na místo, kde se něco děje a viděli to vlastníma očima.

Přihláška

MGR. H. ŠVEJDOVÁ: JSME TU POSPOLU, MY SE NEDÁME

Mgr. Hana Švejdová

Zkušená učitelka MŠ v Klatovech, mimo jiné absolventka lidové loutkařské konzervatoře v Plzni, katedry tvořivé dramatiky DAMU, autorka řady metodických publikací nejen pro pedagogy MŠ, oblíbená lektorka s nabitým diářem. Především však dcera, manželka, máma, babička, která bydlí v lese na chatě 12 km od Klatov s výhledem na Šumavu, uprostřed přírody obklopená domácí i lesní zvěří.

Motto:

„Jsme tu pospolu, my se nedáme aneb Jak rozvíjet sociální dovednosti dítěte prostřednictvím  hry, rituálu, elementárního příběhu“

STŘEDA 22. 8. 2018 – CELÝ DEN  9:00 – 14:00 

Jsme tu pospolu, my se nedáme

Praktický seminář nám usnadní nastartovat nový školní rok prostřednictvím různorodé nabídky konkrétních her, činností, rituálů směřujících k vytváření pravidel soužití. Seminář nabídne konkrétní činnosti uspořádané do propojených celků motivovaných říkadlem, písničkou, aktuální situací s využitím technik a metod prožitkového učení a dramatické výchovy.  Obsahem semináře budou pojmy JÁ, TY, MY, prosociální chování, odpovědnost za své chování, reflexe situací s mezilidskými vztahy, přesahy společné činnosti do každodenního života dětí nejen v mateřské škole, společné nastavení pravidel a jejich dodržování, prevence budoucího sociopatologického chování dětí. Vše prostřednictvím praktických činností s uplatněním efektivních metod při integrovaném vzdělávání předškolních dětí.

Seminář bude sledovat následující cíle:

  • vzdělávání dětí na základě vlastní činnosti a zážitku (o čem se mluví, na to si hned hrajeme, co jsme sdíleli, to společně aktivně reflektujeme)
  • význam rituálu a rytmu při práci s mladšími dětmi s maximálním pohybovým vyjadřováním a zobrazováním (s ohledem na vývojové zvláštnosti a specifické potřeby)
  • uplatňování prožitkového učení a dramatické výchovy při vytváření pozitivního klimatu a společných pravidel ve třídě.

Nabídnuté náměty i zkušenosti budou vycházet z vlastní praxe lektorky při práci s dětmi v mateřské škole a v literárně dramatickém oboru základní umělecké školy.

S sebou pohodlné oblečení a chuť si hrát.

PŘIHLÁŠKA

 

MGR. MICHAELA VESELÁ: APLIKOVANÉ PRÁVO VE ŠKOLÁCH

Mgr. Michaela Veselá

Michaela Veselá vystudovala pedagogiku, má za sebou léta praxe v různých školských zařízeních: základní i střední škola, dům dětí a mládeže, ale také dětská psychiatrická léčebna. K problematice školního násilí, ale také násilí páchaného na dětech, se dostala za svého působení na ministerstvu vnitra. „V každém ze svých působišť jsem nasbírala určité vědomosti a zkušenosti, které se později promítaly do těch dalších,“ říká. „Poznala jsem také, jak funguje trestná činnost a agresivita mezi dospělými – a vrátila jsem se k tomu, co je mému srdci nejblíž. A to je škola.“ V současné době působí M. Veselá v občanském sdružení Společně k bezpečí, kde se mimo jiné zabývá problematikou školního násilí a vším, co souvisí s právním vědomím, se složitými situacemi, do nichž se škola z hlediska právní odpovědnosti dostává – ať už se to týká odpovědnosti za děti, za škody… „Řekněme, že se cíleně specializuji na situace: Co se má dělat, když se něco stane.“

ČTVRTEK 23. 8. 2017 – DOPOLEDNE

Právo ve škole

Aplikace právních norem v každodenní školské praxi. Účastníci se orientují v právních vztazích mezi pedagogy, žactvem a rodiči.

Obsah:
DOHLEDY/DOZORY – škola, výlety, výjezdy, zotavovací akce, rozchody, zahraniční akce,kurzy, exkurze, plavecké kurzy atd.
PRÁVA A POVINNOSTI – žáků, rodičů, pedagogů, vzájemné právní vztahy
NÁVYKOVÉ LÁTKY – drogy, alkohol, cigarety, ochrana před nimi
ZÁŠKOLÁCTVÍ – dokládání důvodů nepřítomnosti – výchovná opatření
PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ – krádeže, vandalismus, násilí…
INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE – s policií, obcí, OSPODem, obecní policií, školskými zařízeními…
Modelové případy, nácvik vhodných postupů, formulace ve školních normách –

ČTVRTEK 23. 8. 2017 – ODPOLEDNE 

Právo ve škole – dílna

Účastníci musí být v problematice alespoň mírně pokročilí. Optimální je pro účastníky, kteří absolvovali seminář Právo ve škole. 
Modelové situace ve kterých uplatníte právní znalosti a vědomosti, až se přemění na dovednosti. Pracujeme se skutečnými případy z denní praxe. Skupinová práce, dvojice, samostatné řešení právní situace, tvorba postupů, pojistek (co dělat, když), právní konflikt na půdě školy (rodiče – škola, žák-žák apod.), 3P (před-při-po). Možnost pracovat s vašimi případy v kombinaci s modelovými.
Obsah:
PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ – krádeže, vandalismus, záškoláctví, násilí
NÁVYKOVÉ LÁTKY
VE ŠKOLE – NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH – MIMO ŠKOLU – ČR – zahraničí
PRÁVA A POVINNOSTI – vzájemné právní vztahy
ZÁŠKOLÁCTVÍ – dokládání důvodů nepřítomnosti – výchovná opatření
INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE a nespolupráce – s policií, obcí, OSPODem, obecní
policií, školskými zařízeními

Vhodné pro celé sborovny i pro skupiny složené z jednotlivců z různých škol (MŠ,ZŠ,ZUŠ) .

PŘIHLÁŠKA