MGR. H. ŠVEJDOVÁ: JSME TU POSPOLU, MY SE NEDÁME

Mgr. Hana Švejdová

Zkušená učitelka MŠ v Klatovech, mimo jiné absolventka lidové loutkařské konzervatoře v Plzni, katedry tvořivé dramatiky DAMU, autorka řady metodických publikací nejen pro pedagogy MŠ, oblíbená lektorka s nabitým diářem. Především však dcera, manželka, máma, babička, která bydlí v lese na chatě 12 km od Klatov s výhledem na Šumavu, uprostřed přírody obklopená domácí i lesní zvěří.

Motto:

„Jsme tu pospolu, my se nedáme aneb Jak rozvíjet sociální dovednosti dítěte prostřednictvím  hry, rituálu, elementárního příběhu“

STŘEDA 22. 8. 2018 – CELÝ DEN  9:00 – 14:00 

Jsme tu pospolu, my se nedáme

Praktický seminář nám usnadní nastartovat nový školní rok prostřednictvím různorodé nabídky konkrétních her, činností, rituálů směřujících k vytváření pravidel soužití. Seminář nabídne konkrétní činnosti uspořádané do propojených celků motivovaných říkadlem, písničkou, aktuální situací s využitím technik a metod prožitkového učení a dramatické výchovy.  Obsahem semináře budou pojmy JÁ, TY, MY, prosociální chování, odpovědnost za své chování, reflexe situací s mezilidskými vztahy, přesahy společné činnosti do každodenního života dětí nejen v mateřské škole, společné nastavení pravidel a jejich dodržování, prevence budoucího sociopatologického chování dětí. Vše prostřednictvím praktických činností s uplatněním efektivních metod při integrovaném vzdělávání předškolních dětí.

Seminář bude sledovat následující cíle:

  • vzdělávání dětí na základě vlastní činnosti a zážitku (o čem se mluví, na to si hned hrajeme, co jsme sdíleli, to společně aktivně reflektujeme)
  • význam rituálu a rytmu při práci s mladšími dětmi s maximálním pohybovým vyjadřováním a zobrazováním (s ohledem na vývojové zvláštnosti a specifické potřeby)
  • uplatňování prožitkového učení a dramatické výchovy při vytváření pozitivního klimatu a společných pravidel ve třídě.

Nabídnuté náměty i zkušenosti budou vycházet z vlastní praxe lektorky při práci s dětmi v mateřské škole a v literárně dramatickém oboru základní umělecké školy.

S sebou pohodlné oblečení a chuť si hrát.

PŘIHLÁŠKA