MGR. MICHAELA VESELÁ: APLIKOVANÉ PRÁVO VE ŠKOLÁCH

Mgr. Michaela Veselá

Michaela Veselá vystudovala pedagogiku, má za sebou léta praxe v různých školských zařízeních: základní i střední škola, dům dětí a mládeže, ale také dětská psychiatrická léčebna. K problematice školního násilí, ale také násilí páchaného na dětech, se dostala za svého působení na ministerstvu vnitra. „V každém ze svých působišť jsem nasbírala určité vědomosti a zkušenosti, které se později promítaly do těch dalších,“ říká. „Poznala jsem také, jak funguje trestná činnost a agresivita mezi dospělými – a vrátila jsem se k tomu, co je mému srdci nejblíž. A to je škola.“ V současné době působí M. Veselá v občanském sdružení Společně k bezpečí, kde se mimo jiné zabývá problematikou školního násilí a vším, co souvisí s právním vědomím, se složitými situacemi, do nichž se škola z hlediska právní odpovědnosti dostává – ať už se to týká odpovědnosti za děti, za škody… „Řekněme, že se cíleně specializuji na situace: Co se má dělat, když se něco stane.“

ČTVRTEK 23. 8. 2017 – DOPOLEDNE

Právo ve škole

Aplikace právních norem v každodenní školské praxi. Účastníci se orientují v právních vztazích mezi pedagogy, žactvem a rodiči.

Obsah:
DOHLEDY/DOZORY – škola, výlety, výjezdy, zotavovací akce, rozchody, zahraniční akce,kurzy, exkurze, plavecké kurzy atd.
PRÁVA A POVINNOSTI – žáků, rodičů, pedagogů, vzájemné právní vztahy
NÁVYKOVÉ LÁTKY – drogy, alkohol, cigarety, ochrana před nimi
ZÁŠKOLÁCTVÍ – dokládání důvodů nepřítomnosti – výchovná opatření
PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ – krádeže, vandalismus, násilí…
INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE – s policií, obcí, OSPODem, obecní policií, školskými zařízeními…
Modelové případy, nácvik vhodných postupů, formulace ve školních normách –

ČTVRTEK 23. 8. 2017 – ODPOLEDNE 

Právo ve škole – dílna

Účastníci musí být v problematice alespoň mírně pokročilí. Optimální je pro účastníky, kteří absolvovali seminář Právo ve škole. 
Modelové situace ve kterých uplatníte právní znalosti a vědomosti, až se přemění na dovednosti. Pracujeme se skutečnými případy z denní praxe. Skupinová práce, dvojice, samostatné řešení právní situace, tvorba postupů, pojistek (co dělat, když), právní konflikt na půdě školy (rodiče – škola, žák-žák apod.), 3P (před-při-po). Možnost pracovat s vašimi případy v kombinaci s modelovými.
Obsah:
PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ – krádeže, vandalismus, záškoláctví, násilí
NÁVYKOVÉ LÁTKY
VE ŠKOLE – NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH – MIMO ŠKOLU – ČR – zahraničí
PRÁVA A POVINNOSTI – vzájemné právní vztahy
ZÁŠKOLÁCTVÍ – dokládání důvodů nepřítomnosti – výchovná opatření
INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE a nespolupráce – s policií, obcí, OSPODem, obecní
policií, školskými zařízeními

Vhodné pro celé sborovny i pro skupiny složené z jednotlivců z různých škol (MŠ,ZŠ,ZUŠ) .

PŘIHLÁŠKA